Parafia Rzymskokatolicka
Podwyższenia Krzyża Świętego
w GostyniLiturgia

Wiadomości

Komunikat Arcybiskupa przed obchodami 100-lecia powrotu Górnego Śląska do Polski
12/06

KOMUNIKAT METROPOLITY KATOWICKIEGO PRZED UROCZYSTOŚCIAMI
BOŻEGO CIAŁA I SETNEJ ROCZNICY POWROTU GÓRNEGO ŚLĄSKA DO POLSKI

 


 Drodzy Diecezjanie!


 W czwartek po uroczystości Najświętszej Trójcy Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W tym dniu szczególną formą świadectwa naszej wiary i pobożności wobec Najświętszego Sakramentu są procesje organizowane zarówno w parafiach, jak i w poszczególnych miejscowościach. Zachęcam wszystkich serdecznie do aktywnego włączenia się w przygotowania do uroczystości Bożego Ciała, m.in. poprzez odpowiednie udekorowanie tras przejścia procesji, w czasie której przy czterech ołtarzach - będziemy powierzali Bogu przez Chrystusa nas samych, nasze domy i mieszkania, miejsca
pracy, szkoły i szpitale oraz urodzaje ziemi. Najbardziej jednak wskazanym przygotowaniem niech będzie pojednanie się z Bogiem w sakramencie pokuty, a potem przyjęcie eucharystycznego Pokarmu, który daje życie i umocnienie świadomości, że jesteśmy „posłani w pokoju Chrystusa”. Serdecznie zachęcam do wspólnotowego, rodzinnego uczestnictwa w procesjach eucharystycznych. Symbolizują one i wyznaczają kierunek chrześcijańskiego życia. Od chwili naszego chrztu św. idziemy przez życie z Chrystusem, który zapewnia: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
Bądźmy i my z Nim, ucząc się eucharystycznego stylu życia, wrażliwego na polecenie Chrystusa: „Wy dajcie im jeść”.


 Bracia i Siostry!


 Już niebawem, w niedzielę 19 czerwca, będziemy obchodzić setną rocznicę powrotu Górnego Śląska do Polski. Przyłączenie śląskich ziem do odrodzonego państwa polskiego było skutkiem trzech powstań śląskich z lat 19191921, które stanowiły jeden z najważniejszych, zwycięskich zrywów niepodległościowych w historii. Potwierdziły one głęboki patriotyzm mieszkańców Górnego Śląska i przywiązanie do tradycji i ojcowizny, ziemi przodków. W związku z tymi historycznymi wydarzeniami zapraszam do wspólnotowego dziękczynienia, którego wyrazem będzie celebracja uroczystej Mszy św. w niedzielę 19 czerwca br. o godz. 10.30 w katowickiej katedrze z udziałem abp. Wojciecha Polaka, Prymasa Polski. Zaproszenie do udziału w tym dziękczynieniu niech wybrzmi szczególnie dobitnie w miejscowościach i parafiach naszej archidiecezji, zaangażowanych w czasie trzech powstań i w okresie plebiscytu. Nie zapominamy przy tym, że zmagania mieszkańców Górnego Śląska o powrót do polskiej Macierzy spowodowały, że Stolica Apostolska powołała już w 1922 administraturę apostolską, która dała początek diecezji katowickiej. Nasza wspólna modlitwa pod przewodnictwem Prymasa Polski stanie się okazją do dziękczynienia za nasz Kościół lokalny i zawierzenia losów mieszkańców Górnego Śląska i naszej Ojczyzny miłosiernemu Bogu, który jest Panem historii i życia każdego z nas.
Zachęcam do pielgrzymowania w niedzielę 19 czerwca do duchowego centrum archidiecezji katowickiej jakim jest katedra Jezus Chrystusa Króla Wszechświata, otwierającego w tympanonie swoje ramiona do wszystkich i zapraszającego wezwaniem:
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”.

 

  Życząc spokojnej, rodzinnej niedzieli, z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.


† Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita

Katowicki

Piesza pielgrzymka do Częstochowy szlakiem Orlich Gniazd
06/05

 Tegoroczna piesza pielgrzymka do Częstochowy planowana jest w terminie 1 - 2 sierpnia. Podobnie jak w ubiegłym roku, trasa pielgrzymki przebiegać będzie przez Jurę Krakowsko - Częstochowską. Zapisy przyjmujemy do końca maja br w kancelarii parafialnej. Przy zgłoszeniu podajemy imię i nazwisko, nr pesel oraz telefon kontaktowy. Już dziś prosimy o modlitwę w intencji tego wydarzenia.
 Chcemy, aby nasze pielgrzymowanie do Częstochowy było dobrze zorganizowane dlatego szukamy osób, które posiadają uprawnienia do kierowania ruchem drogowym. Mogą zgłosić się także chętni do odbycia odpowiedniego kursu w tym kierunku.
 W związku z organizacją pielgrzymki z uwagi na spore koszty, prosimy o wsparcie finansowe:
- Zakup profesjonalnego nagłośnienia pielgrzymkowego, przewóz bagażu, kiełbaski na ognisko, koszty przejazdu autokarem, pamiątki pielgrzyma.  Osoby które mogą pomóc prosimy o kontakt z Ks Proboszczem.

Linki

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Gostyni, siedziba: 43-176 Gostyń, ul. Rybnicka 175.