Parafia Rzymskokatolicka
Podwyższenia Krzyża Świętego
w Gostyni

Sakramenty Święte

Dokumenty wymagane do udzielenia sakramentów:

 

Sakrament Chrztu Świętego

 • akt urodzenia dziecka (odpis),
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona i naziwska),
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

 

Sakrament Eucharystii - I Komunia Święta

 • metryka chrztu dziecka.

 
Sakrament Bierzmowania

 • metryka chrztu,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
 • w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykwowaniu wiary.

 

Sakrament Małżeństwa

 • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu,
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • świadectwo bierzmowania,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie,
 • zaświadczenie z Urzędu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno - prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

 

 

Pogrzeb Katolicki

 • akt zgonu,
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i waityku (Komunii świętej), jeśli zgon nastapił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Gostyni, siedziba: 43-176 Gostyń, ul. Rybnicka 175.