Parafia Rzymskokatolicka
Podwyższenia Krzyża Świętego
w Gostyni

Ogłoszenia duszpasterskie

XXIX Niedziela Zwykła 18 października 2020
18/10

XXIX NIEDZIELA Zwykła  18.10.2020

 

 

Jawicie się jako źródło światła w świecie,
trzymając się mocno Słowa Życia.

 

 

 

Co zatem należy oddać Bogu? Każdy człowiek nosi w sobie „obraz i napis” Boga, i jest Jego własnością. Oddać Bogu to, co Boga, znaczy więc żyć w wolności i braterstwie, jako Jego dzieci, odrzucając wszystko, co się sprzeciwia tej godności.

 

 

 Dzisiaj rozpoczynamy tydzień misyjny. W naszych modlitwach chcemy szczególnie pamiętać o misjonarzach. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na misje. Za każdą ofiarę składam serdeczne Bóg zapłać.
  Zapraszam wszystkich na nabożeństwa różańcowe. Uczestnictwo w nabożeństwach różańcowych daje możliwość zyskania odpustu zupełnego.   Nabożeństwa różańcowe są w następujących godzinach:

 

- poniedziałki, czwartki i piątki o 17.15.
- wtorki i środy rano o 7.15.
- soboty i niedziele o 16.15.

 

 W czwartek o 17.15 różaniec w intencji młodzieży przygotowującej się do bierzmowania i ich rodziców.
 W czwartek na mszę o godzinę 18.00 zapraszam młodzież naszej parafii a szczególnie kandydatów przygotowujących się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania. Po mszy spotkanie formacyjne.
  W piątek o 18.00 msza św. szkolna, na którą zapraszam wszystkie dzieci naszej parafii. Okazja do spowiedzi świętej jest codziennie przed nabożeństwem różańcowym.
  Wieczorem w piątek o 20.00 zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu.
  Można składać zalecki, wypominki za zmarłych, których będziemy polecać Bogu w modlitwie różańcowej w listopadzie po uroczystości Wszystkich Świętych. Obok prasy zostały wyłożone druki wypominkowe. Można je zabrać do domu i po wypełnieniu wrzucić do skarbonki z tyłu kościoła lub przynieść do zakrystii.
  Przed nami Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. W związku tym zalecono, by zachęcać wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą „oktawę” Uroczystości. W dniu uroczystości nie będzie procesji na cmentarzu.  Zapraszam w tym dniu na nabożeństwo do kościoła, połączone z odmawianiem modlitwy różańcowej za wiernych zmarłych i odczytywaniem tzw. zalecek.
  Ks Arcybiskup przypomina i apeluje, by podczas sprawowania Eucharystii i innych nabożeństw konsekwentne i wytrwałe zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni. Nadal zaleca wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania. Zgodnie z ostatnimi obostrzeniami ( 1 osoba na 4m kw. ) w naszym kościele może przebywać jednocześnie 110 osób.
  W ciągu dnia nasz kościół jest otwarty na osobistą modlitwę. Zapraszam do nawiedzania kościoła.
  Bardzo proszę, by nie parkować samochodów pod płotem cmentarza i na drodze dojazdowej do cmentarza.
  Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii. Przed kościołem przeprowadzona zostanie zbiórka na kwiaty i sprzątanie naszej światyni. Z tyłu kościoła jest do nabycia nowy numer Gościa Niedzielnego i Małego Gościa dla dzieci.
  Na nadchodzący tydzień niech Bóg obdarzy nas Swoim Błogosławieństwem i pokojem.

 

 

                                                                                          Szczęść Boże.

 

 


 

 

 Jezus przez swoją odpowiedź skierowaną do faryzeuszy prowokuje nas dziś do postawienia sobie pytania: Do kogo należę? Kto jest moim Panem i Bogiem? Udzielając odpowiedzi warto jednak pamiętać, że tak jak cezar upomina się o swój obraz, wyciśnięty na monecie rzymskiej przez prawo podatkowe, tak Bóg upomni się o swój obraz wyciśnięty w człowieku.

XXVIII Niedziela Zwykła 11 października 2020
11/10

XXVIII NIEDZIELA Zwykła  11.10.2020

 

 

Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przeniknie nasze serca
swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

 

 

 

Przypowieść Jezusa jest wezwaniem do czujności i działania. Nie można czuć się pewnym zbawienia, nic nie robiąc. Nie wystarczy tylko przyjąć zaproszenie na ucztę, pozostając w „starym stroju”, czyli nie zmieniając dotychczasowego sposobu myślenia i życia, opartego na tradycji, przyzwyczajeniach, rutynie. Zaproszenie Boga jest darem, łaską, wypływa z bezwarunkowej miłości. Ale wymaga odpowiedzi. 

 

 

 Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Przed kościołem przeprowadzona zostanie zbiórka na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Za każdą ofiarę składam serdeczne Bóg zapłać.
 Zapraszam wszystkich na nabożeństwa różańcowe. Uczestnictwo w nabożeństwach różańcowych daje możliwość zyskania odpustu zupełnego.  Nabożeństwa różańcowe są w następujących godzinach:

 

- poniedziałki, czwartki i piątki o 17.15.
- wtorki i środy rano o 7.15.
- soboty i niedziele o 16.15.

 

 We wtorek przypada dzień fatimski. O 18.00 msza w intencji członków Róż Różańcowych, a po niej nabożeństwo fatimskie i procesja z figurą Matki Bożej wokół kościoła.
 W czwartek o 17.15 różaniec w intencji młodzieży przygotowującej się do bierzmowania i ich rodziców.
 W czwartek na mszę o godzinę 18.00 zapraszam młodzież naszej parafii a szczególnie kandydatów przygotowujących się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania. Po mszy spotkanie formacyjne. Bierzmowanie w naszej parafii odbędzie się 28 października, w środę, na mszy o godzinie 18.00.
 W piątek o 18.00 msza św. szkolna, na którą zapraszam wszystkie dzieci naszej parafii. Okazja do spowiedzi świętej jest codziennie przed nabożeństwem różańcowym. Wieczorem w piątek o 20.00 zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu.
 W sobotę o 9.00 na zbiórkę zapraszam wszystkich ministrantów. O 10.00 spotkanie Dzieci Maryi. Zapraszam nowych kandydatów na ministrantów i dziewczynki do wspólnoty Dzieci Maryi.
 W sobotę 17 października o 16.00 zapraszam na nabożeństwo różańcowe przy krzyżu na ulicy Kłosa.
 W przyszłą niedzielę 18 października o 17.00 zapraszam na nabożeństwo różańcowe przy grocie Matki Bożej. W razie niepogody przejdziemy do kościoła.
 Ks Arcybiskup przypomina i apeluje, by podczas sprawowania Eucharystii i innych nabożeństw konsekwentne i wytrwałe zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni. Nadal zaleca wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania. W ciągu dnia nasz kościół jest otwarty na osobistą modlitwę. Zapraszam do nawiedzania kościoła.
 Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzię na Misje. Z tyłu kościoła jest do nabycia nowy numer Gościa Niedzielnego i Małego Gościa dla dzieci. Na nadchodzący tydzień niech Bóg obdarzy nas Swoim Błogosławieństwem i pokojem.

 

              

                               Szczęść Boże.

 

 

 


 

 

Mądrość Ojców Pustyni

 

   Pewien brat prosił abba Pojmena: „Powiedz mi słowo”. A on mu odpowiedział, że ojcowie czynili skruchę podstawą wszelkiego działania. Brat prosił znowu: „Powiedz mi inne słowo”. Odpowiedział mu starzec: „Wykonuj pracy ręcznej tyle, ile tylko możesz, abyś mógł z zarobku dawać jałmużnę; bo napisano, że jałmużna i wiara gładzi grzechy”. Brat spytał: „A co to jest wiara?” Starzec mu odrzekł: „Wiara to żyć pokornie i pełnić miłosierdzie”.

 

XXVII Niedziela Zwykła 4 października 2020
04/10

XXVII NIEDZIELA Zwykła  4.10.2020

 

 

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem,
abyście szli i owoc przynosili.

 

 

Przypowieść Jezusa mówi o zaufaniu i miłości Boga do człowieka; miłości, która doprowadziła do krzyża. Jednak ostatnim słowem nie jest krzyż. Odrzucona i podeptana miłość ostatecznie zwycięży nienawiść i każde zło. Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgla.

 

 

 Kolekta dzisiejszej niedzieli - to tzw. świętopietrze - przeznaczona będzie na potrzeby Stolicy Apostolskiej. Za każdą ofiarę składam serdeczne Bóg zapłać.
  Zapraszam wszystkich na nabożeństwa różańcowe. Uczestnictwo w nabożeństwach różańcowych daje możliwość zyskania odpustu zupełnego.   Dzisiaj w niedzielę o 17.00 zapraszam na nabożeństwo różańcowe pod grotą Matki Bożej. Można przynieść ze sobą świece. W pozostałe dni różaniec będzie w następujących godzinach:

 

- poniedziałki, czwartki i piątki o 17.15.
- wtorki i środy rano o 7.15.
- soboty i niedziele o 16.15.

 

 W poniedziałek o godzinie 19.00 na probostwie spotkanie parafialnego Kręgu Biblijnego. Serdecznie zapraszam chętnych. We wtorek o 19.30 spotkanie biblijno-modlitewne na probostwie.
  W czwartek o 17.15 różaniec w intencji młodzieży przygotowującej się do bierzmowania i ich rodziców.
 W czwartek na mszę o godzinę 18.00 zapraszam młodzież naszej parafii a szczególnie kandydatów przygotowujących się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania. Po mszy spotkanie formacyjne. Bierzmowanie w naszej parafii odbędzie się 28 października, w środę, na mszy o godzinie 18.00.
 W piątek o 18.00 msza św. szkolna, na którą zapraszam wszystkie dzieci naszej parafii. Okazja do spowiedzi świętej jest codziennie przed nabożeństwem różańcowym.
  Wieczorem w piątek o 20.00 zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu.
 W sobotę o 9.00 na zbiórkę zapraszam wszystkich ministrantów. O 10.00 spotkanie Dzieci Maryi. Zapraszam nowych kandydatów na ministrantów i dziewczynki do wspólnoty Dzieci Maryi.
  Ks Arcybiskup przypomina i apeluje, by podczas sprawowania Eucharystii i innych nabożeństw konsekwentne i wytrwałe zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni. Nadal zaleca wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania.
  W ciągu dnia nasz kościół jest otwarty na osobistą modlitwę. Zapraszam do nawiedzania kościoła.
  Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzię na potrzeby naszej parafii. Przed kościołem przeprowadzona zostanie zbiórka na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Z tyłu kościoła jest do nabycia nowy numer Gościa Niedzielnego i Małego Gościa dla dzieci. Na nadchodzący tydzień niech Bóg obdarzy nas Swoim Błogosławieństwem i pokojem.

 


                                                                              Szczęść Boże.

 


 

Mądrość Ojców Pustyni

 

   Powiedział także: „Napisano: Jak jeleń pragnie wody ze strumieni, tak moja dusza pragnie Ciebie, Boże. Otóż jelenie na pustyni często połykają węże: i kiedy pali je ich jad, pragną znaleźć wodę, bo pijąc ochładzają w sobie żar od jadu węży. Podobnie i mnichów, mieszkających na pustyni, pali żar złych demonów: więc pragną oni dnia sobotniego i niedzielnego, aby przyjść do źródeł wody, to znaczy do Ciała i Krwi Pana, aby tam się oczyścić od goryczy Złego”.

XXVI Niedziela Zwykła 27 września 2020
27/09

XXVI NIEDZIELA Zwykła  27.09.2020

 

 

Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną.

 

 

Jaka jest moja spontaniczna odpowiedź na prośby innych? Czy jestem konformistą czy raczej niepokornym buntownikiem? Czy w trudnych sytuacjach inni mogą na mnie liczyć? Jakie jest moje słowo dawane Bogu dziś - „tak” czy „nie”?

 

 

 Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Po mszach św. przed kościołem przeprowadzona będzie zbiórka na kwiaty i sprzątanie naszej świątyni. Za każdą ofiarę składam serdeczne Bóg zapłać. Dziś światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy z powodu wojen czy innych nieszczęść są zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny.
 W tym tygodniu rozpoczynamy miesiąc październik. Zapraszam wszystkich na nabożeństwa różańcowe. Uczestnictwo w nabożeństwach różańcowych daje możliwość zyskania odpustu zupełnego. Różaniec będzie w następujących godzinach:

 

- poniedziałki, czwartki i piątki o 17.15.
- wtorki i środy rano o 7.15.
- soboty i niedziele o 16.15.

 

 W tym tygodniu przypadają I piątek, I czwartek i I sobota miesiąca. Zachęcam do korzystania z sakramentu pokuty i udziału w Eucharystii. Okazja do spowiedzi przed każdą mszą św. a dla dzieci i młodzieży w czwartek o 17.00. W I czwartek miesiąca o godzinie 7.30 adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa wraz z Apostolstwem Dobrej Śmierci. O 17.15 różaniec w intencji młodzieży przygotowującej się do bierzmowania i ich rodziców.
 W I piątek miesiąca od godziny 9.00 odwiedziny chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną. Chorych można zgłaszać w zakrystii i kancelarii parafialnej.
 W czwartek na mszę o godzinę 18.00 zapraszam młodzież naszej parafii a szczególnie wszystkich kandydatów przygotowujących się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania. Po mszy spotkanie formacyjne.
 W piątek o 18.00 msza św. szkolna, na którą zapraszam wszystkie dzieci naszej parafii. Po mszy spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej.
 Wieczorem w piątek o 20.00 zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu.
 W sobotę o 9.00 na zbiórkę zapraszam wszystkich ministrantów. O 10.00 spotkanie Dzieci Maryi. Zapraszam nowych kandydatów na ministrantów i dziewczynki do wspólnoty Dzieci Maryi.
 Ks Arcybiskup przypomina i apeluje, by podczas sprawowania Eucharystii i innych nabożeństw konsekwentne i wytrwałe zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni. Nadal zaleca wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania, o czym duszpasterze mają systematycznie informować.
 W ciągu dnia nasz kościół jest otwarty na osobistą modlitwę. Zapraszam do nawiedzania kościoła.
 Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które przygotowały nasz kościół do świętowania uroczystości odpustowej. Dziękuję za sprzątanie i oczyszczenie parkingu i obejścia kościoła. Dziękuję panu Tomkowi za ofiarowane krzewy do groty Matki Bożej. Dziękuję wszystkim osobom, które oczyściły i obsadziły krzewami teren groty Matki Bożej. Dziękuję także najbliższym współpracownikom - panu kościelnemu Jankowi, pani organistce, służbie liturgicznej, szafarzom za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości.
 W przyszłą niedzielę o 17.00 zapraszam na nabożeństwo różańcowe przy grocie Matki Bożej. W razie niepogody odbędzie się ono w kościele. Kolekta w przyszłą niedzielę - tzw. świętopietrze - przeznaczona będzię na potrzeby Stolicy Apostolskiej. Z tyłu kościoła jest do nabycia nowy numer Gościa Niedzielnego i Małego Gościa dla dzieci. . Na nadchodzący tydzień niech Bóg obdarzy nas Swoim Błogosławieństwem i pokojem.

 

                                                              Szczęść Boże.

XXV Niedziela Zwykła 20 września 2020 - Odpust Parafialny
20/09

XXV NIEDZIELA Zwykła  20.09.2020 - Uroczystość Odpustowa

 

 

Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

 

 

Na życie w Niebie nie trzeba sobie zasłużyć odpowiednią ilością dobrych uczynków. Wystarczy pozytywna odpowiedź na Boże wezwanie do miłości. Kto chce kochać, kto chce być dobry i udowodnił to swoimi wysiłkami, ten ma zagwarantowane życie w Niebie. Nawet jeśli nie zgromadził na swoim koncie odpowiedniej ilości dobrych uczynków. Każdy w pewnym momencie swego życia, a najpóźniej w chwili śmierci, spotka Chrystusa, który zaproponuje mu życie oparte na Miłości, a nie na egoizmie. Reakcja człowieka w tym momencie będzie kluczowa dla jego przyszłości, zwłaszcza dla życia po śmierci. Kto wybierze Miłość, ten wybierze Niebo.

 

 

 

 Dzisiaj w naszym kościele obchodzimy uroczystość odpustową. Suma odpustowa odbędzie się o godzinie 11.30. Serdecznie witam w naszej parafii ks. Krystiana Kukowkę, proboszcza z parafii świętego Antoniego w Chorzowie, który jest naszym odpustowym kaznodzieją. Dzień odpustu jest związany z możliwością uzyskania daru duchowego jakim jest odpust zupełny czyli darowanie wszystkich kar doczesnych za popełnione grzechy. O godzinie 16.00 Nieszpory odpustowe.
  Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii - na pokrycie kosztów remontu części dachu naszej kaplicy cmentarnej. Za każdą ofiarę składam serdeczne Bóg zapłać.
  Dziś w III niedzielę września o 14.00 w katedrze spotykają się Dzieci Maryi. W Kościele obchodzony jest Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
  W poniedziałek przypada święto świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty.
  W czwartek na mszę o godzinę 18.00 zapraszam młodzież naszej parafii a szczególnie wszystkich kandydatów przygotowujących się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania. Po mszy spotkanie formacyjne.
  W piątek o 18.00 msza św. szkolna, na którą zapraszam wszystkie dzieci naszej parafii.
  Wieczorem w piątek o 20.00 zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu.
  W sobotę o 9.00 na zbiórkę zapraszam wszystkich ministrantów. O 10.00 spotkanie Dzieci Maryi. Zapraszam nowych kandydatów na ministrantów i dziewczynki do wspólnoty Dzieci Maryi.
  Ks Arcybiskup przypomina i apeluje, by podczas sprawowania Eucharystii i innych nabożeństw konsekwentne i wytrwałe zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni. Nadal zaleca wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania, o czym duszpasterze mają systematycznie informować.
  W ciągu dnia nasz kościół jest otwarty na osobistą modlitwę. Zapraszam do nawiedzania kościoła.

  W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii. Po mszy przed kościołem przeprowadzona będzie zbiórka na kwiaty i sprzątanie naszej świątyni.
  Z tyłu kościoła jest do nabycia nowy numer Gościa Niedzielnego i Małego Gościa dla dzieci. Do zabrania są też kolejne wydania „Dobrej Nowiny”.  Zachęcam do owocnej lektury. Na nadchodzący tydzień niech Bóg obdarzy nas Swoim Błogosławieństwem i pokojem.

 

 

                                                                     Szczęść Boże.

 

 


 

 

 

  Początki święta związane są z odnalezieniem przez św. Helenę relikwii krzyża na początku IV wieku i poświęceniem w Jerozolimie bazyliki ku jego czci w 335 r. Na pamiątkę, tego wydarzenia, ostatecznie 14 września, w Kościele obchodzi się uroczystość Podwyższenia Krzyża świętego.
  Znak krzyża był obecny w chrześcijaństwie od śmierci Jezusa. W początkach Kościoła nieraz przyjmował formę kotwicy albo trójzębu. Jako przedmiot kultu upowszechnił się i nabrał znaczenia po roku 313. W tym bowiem roku, według przekazu, cesarz Konstantyn Wielki, przed bitwą z uzurpatorem Maksencjuszem, zobaczył na tle słońca znak krzyża i słowa „w tym znaku zwyciężysz”. Poza tym tenże cesarz zniósł karę śmierci przez ukrzyżowanie.

XXIV Niedziela Zwykła 13 września 2020
13/09

XXIV NIEDZIELA Zwykła  13.09.2020

 

 

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem.

 

 

Przebaczyć to niekoniecznie zapomnieć – przebaczyć to podjąć taką decyzję: W imię Jezusa – przebaczam. Znakiem przebaczenia będzie modlitwa za winowajcę. Zostawiam rozliczenie Jednemu, który ma prawo do sądu, Jedynemu Sprawiedliwemu, Jednemu, który nam wszystkim długi darował.

 

 

 

 Dzisiaj na mszy świętej o godzinie 11.30 odbędzie się uroczystość I Komunii Świętej. Jest to także 13 dzień miesiąca, kiedy wspominamy kolejne objawienie Matki Bożej w Fatimie. Zapraszam na godz. 18.00 na nabożeństwo fatimskie i procesję z figurką Matki Bożej wokoło kościoła. Proszę też o przygotowanie i udekorowanie feretronu, na którym znajduje się figura Matki Bożej Fatimskiej.
  Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii - na pokrycie kosztów remontu części dachu naszej kaplicy cmentarnej. Za każdą ofiarę składam serdeczne Bóg zapłać.
  W poniedziałek przypada w naszej parafii uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. W tym dniu zapraszam do wspólnego dziękczynienia w Eucharystii o godzinie 8.00 za parafian i o godzinie 18.00. Kolekta tej uroczystości przeznaczona jest na Boży Grób w Jerozolimie i potrzeby chrześcijan żyjących w Ziemi Świętej.
  W piątek przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży. O godzinie 18.00 Msza szkolna dla wszystkich dzieci. Zapraszam także młodzież, szczególnie osoby, które pragną przyjąć sakrament bierzmowania. Wieczorem w piątek o 20.00 zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu.
  W tygodniu, w czwartek i piątek od 15.00 a w sobotę od 12.00 zapraszam wszystkich chętnych do sprzątania obejścia naszego kościoła.
  W niedzielę 20 września w naszym kościele będzięmy obchodzić uroczystość odpustową. Suma odpustowa odbędzie się o godzinie 11.30. Kazania wygłosi ks. Krystian Kukowka, proboszcz z parafii świętego Antoniego w Chorzowie.
  Do udziału w uroczystościach odpustowych zapraszam wszystkich parafian i gości, poczty sztandarowe, dzieci komunijne wraz z rodzicami. Kolekta tego dnia przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii, na pokrycie kosztów remontu dachu naszej kaplicy cmentarnej.
  Ks Arcybiskup przypomina i apeluje, by podczas sprawowania Eucharystii i innych nabożeństw konsekwentne i wytrwałe zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni. Nadal zaleca wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania, o czym duszpasterze mają systematycznie informować.
  W ciągu dnia nasz kościół jest otwarty na osobistą modlitwę. Zapraszam do nawiedzania kościoła.
  Z tyłu kościoła jest do nabycia nowy numer Gościa Niedzielnego i Małego Gościa dla dzieci. Do zabrania są też kolejne wydania „Dobrej Nowiny”.   Zachęcam do owocnej lektury. Na nadchodzący tydzień niech Bóg obdarzy nas Swoim Błogosławieństwem i pokojem.

 

 

                                                      Szczęść Boże.

 

 


 

 

Mądrość Ojców Pustyni

 

Pewien brat w Sketis zgrzeszył; zwołano zebranie i posłano także po abba Mojżesza, ale nie chciał przyjść. Ponownie kapłan posłał do niego wezwanie: „Przyjdź, bo cały lud na ciebie czeka”. Wstał więc i poszedł, ale wziął dziurawy koszyk, napełnił go piaskiem i poniósł na plecach. Ci, którzy wyszli na jego spotkanie, zapytali go: „Ojcze, co to znaczy?” Odpowiedział im starzec: „Moje grzechy sypią mi się za plecami, ale ja ich nie widzę, a przychodzę dzisiaj sądzić cudze winy”. Kiedy to usłyszeli, nic już nie powiedzieli tamtemu bratu, ale mu przebaczyli.

XXIII Niedziela Zwykła 6 września 2020
06/09

XXIII NIEDZIELA Zwykła  6.09.2020

 

 

W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.

 

 

 

Gdy ktoś nas skrzywdzi, nie powinniśmy zamykać się na tego człowieka. Jeśli to możliwe, powinniśmy upomnieć go w cztery oczy. Jeśli nie usłucha, powinniśmy upomnieć go razem z kimś. A wszystko tylko po to, by „pozyskać” go, a nie na przykład po to, by mu udowodnić, że jest złym człowiekiem, albo po to, by mu pokazać swoją wyższość nad nim.

 

 

  Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji - na działalność edukacyjno-wychowawczą wśród młodzieży w archidiecezji, w tym na utrzymanie kościoła akademickiego (krypta katedry). Za każdą ofiarę składam serdeczne Bóg zapłać.
  W poniedziałek i czwartek o 19.00 próba dla rodziców i dzieci przystepujących do I Komunii Świętej.
  We wtorek obchodzimy święto Narodzenia NMP
  W piątek o godzinie 18.00 Msza szkolna dla wszystkich dzieci. Wieczorem w piątek o 20.00 zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu.
  W przyszłą niedzielę 13 września na mszy świętej o godzinie 11.30 odbędzie się uroczystość I Komunii Świętej. W sobotę o 10.00 nabożeństwo pokutne i spowiedź rodziców i dzieci przystępujących do I Komunii Świętej.
  W przyszłą niedzielę przypada 13 dzień miesiąca, zapraszamy na godz. 18.00 na nabożeństwo fatimskie i procesję z figurką Matki Bożej wokoło kościoła. Proszę też o przygotowanie i udekorowanie feretronu, na którym znajduje się figura Matki Bożej Fatimskiej.
  Ks Arcybiskup przypomina i apeluje, by podczas sprawowania Eucharystii i innych nabożeństw konsekwentne i wytrwałe zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni. Nadal zaleca wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania, o czym duszpasterze mają systematycznie informować.
  W ciągu dnia nasz kościół jest otwarty na osobistą modlitwę. Zapraszam do nawiedzania kościoła.
Dziękuję serdecznie za troskę i materialną pomoc w bieżącym utrzymaniu naszej świątyni.
  Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.
  Z tyłu kościoła jest do nabycia nowy numer Gościa Niedzielnego i Małego Gościa dla dzieci. Do zabrania są też kolejne wydania „Dobrej Nowiny”.  

  Zachęcam do owocnej lektury. Na nadchodzący tydzień niech Bóg obdarzy nas Swoim Błogosławieństwem i pokojem.

 


                                                  Szczęść Boże.

 

 


 

 

Z mądrości Ojców Pustyni

 

 Ten sam abba Makary, kiedy był w Egipcie, wracając zastał człowieka, który kradł właśnie rzeczy z jego celi: a miał ów złodziej osła. Starzec więc udał przed nim przechodnia, pomógł mu obładować osła i najspokojniej go odprawił. Bo mówił sobie: „Nic nie przynieśliśmy na ten świat, więc oczywiście i wynieść nic nie możemy; Pan dał, jak On zechciał, tak się stało: niech Pan będzie we wszystkim błogosławiony”.
  Niektórzy bracia pytali abba Makarego: „Jak mamy się modlić?” Starzec im odpowiedział: „Nie potrzeba gadaniny; ale wyciągnijcie ręce i mówcie: «Panie, zmiłuj się nade mną według Twej woli i wiedzy!» A w pokusie: «Panie, wspomóż mnie!» A Bóg sam wie najlepiej, co dla nas jest dobre, i zmiłuje się nad nami”.

XXII Niedziela Zwykła 30 sierpnia 2020
30/08

XXII NIEDZIELA Zwykła  30.08.2020

 

 

Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim światłem,

abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

 

 

Piotr odrzucając naukę krzyża odmawia ludzkości otwarcia drogi ku życiu. Działa jak szatan, który nie pragnie ludzkiego dobra, lecz śmierci (por. kuszenie na krzyżu). Odrzuca Boga - Miłość, który tak kocha człowieka, że daje Mu swego Syna, nawet wtedy, gdy człowiek Go odrzuca. Czy jestem otwarty na całą Ewangelię, czy raczej odrzucam słowa trudne, wymagające pracy, cierpienia? Czy zauważam w sobie oznaki zrozumienia nauki krzyża?

 

 

  Dzisiejsza niedziela jest dniem dziękczynienia za tegoroczne plony. O 10.00 sprawowana będzie msza dziękczynna w intencji rolników i ogrodników. Chcemy na mszy świetej podziękować Panu Bogu i ludziom i prosić o Boże Błogosławieństwo i Bożą opiekę na ten trudny czas. Uroczystość ze względu na stan epidemii będzie obchodzona w ograniczonym wymiarze.
  Kolekta niedzieli przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Przed kościołem będą zbierane ofiary na kwiaty i sprzątanie naszej świątyni. Za każdą ofiarę składam serdeczne Bóg zapłać.
  We wtorek Mszą św. o godz. 8.00 rozpoczniemy nowy rok szkolny. Zapraszam dzieci, młodzież wraz z rodzicami, dyrekcję, nauczycieli i pracowników szkoły do wspólnej modlitwy.
  Tegoroczne uroczystości związane z 81 rocznicą wybuchu II wojny światowej odbędą się 2 września. O godzinie 16.00 w naszym kościele rozpocznie je uroczysta msza święta, po której nastąpi złożenie kwiatów pod Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Września 1939. Oprawę muzyczną zapewni Chór „Zorza”, świętujący w tym roku swój jubileusz 100-lecia istnienia. Msza święta transmitowana będzie na żywo na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry - www.wyry.pl oraz na stronie Facebooka: „Gmina Wyry - dobre miejsce do zamieszkania. Serdecznie zapraszamy do oglądania transmisji i upamiętnienia w ten sposób bohaterów wrześniowych walk 1939 roku.
  W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Zachęcam wszystkich do korzystania z sakramentu pokuty i udziału w Eucharystii. Okazja do spowiedzi jest 15 minut przed każdą mszą świętą. Spowiedź dzieci i młodzieży rozpoczynających nowy rok szkolny będzie w czwartek i piątek od 17.00.
  W piątek o 9.00 odbędą się tradycyjne odwiedziny chorych, których można zgłaszać w zakrystii, kancelarii parafialnej i telefonicznie.
  W I piątek o godzinie 18.00 Msza szkolna dla wszystkich dzieci. Podczas Mszy św. pobłogosławione zostaną tornistry i przybory szkolne uczniów klas pierwszych. Po mszy św. wstępne spotkanie dla rodziców dzieci, które w maju 2021 roku przystąpią do I Komunii świętej.
  Wieczorem w piątek o 20.00 zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu.
  Ks Arcybiskup przypomina i apeluje, by podczas sprawowania Eucharystii i innych nabożeństw konsekwentne i wytrwałe zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni. Nadal zaleca wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania, o czym duszpasterze mają systematycznie informować.
  W ciągu dnia nasz kościół jest otwarty na osobistą modlitwę. Zapraszam do nawiedzania kościoła.
  Dziękuję serdecznie za troskę i materialną pomoc w bieżącym utrzymaniu naszej świątyni.
  Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby archidiecezji - na działalność edukacyjno-wychowawczą wśród młodzieży w archidiecezji, w tym na utrzymanie kościoła akademickiego (krypta katedry).
  Z tyłu kościoła jest do nabycia nowy numer Gościa Niedzielnego i Małego Gościa dla dzieci. Do zabrania są też kolejne wydania „Dobrej Nowiny”.  Zachęcam do owocnej lektury. Na nadchodzący tydzień niech Bóg obdarzy nas Swoim Błogosławieństwem i pokojem.

 


                                            Szczęść Boże.

XXI Niedziela Zwykła 23 sierpnia 2020
23/08

XXI NIEDZIELA Zwykła  23.08.2020

 

 

Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół,
a bramy piekielne go nie przemogą.

 

 

Dziś jesteśmy mądrzejsi o wypowiedź apostoła Piotra: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Możemy ją za nim powtarzać, ale nie jest istotne powtarzanie kolejnej regułki, która nic nie zmienia. Musimy sami przeżyć prawdę o Jezusie, napełnić Nim siebie, każdy czyn i każdą myśl, aby przez odmienione nasze życie inni mogli dostrzec działającego w nas Mesjasza i rozpoznawać Go. Aby objawiały się przez nas nie tylko ciało i krew, lecz Ojciec, który jest w niebie.

 

 

  Kolekta niedzieli przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii, na remont dachu w kaplicy cmentarnej. Za każdą ofiarę składam serdeczne Bóg zapłać.
  W poniedziałek obchodzimy święto św. Bartłomieja, apostoła.
  W środę obchodzimy uroczystość NMP Częstochowskiej.
  W czwartek przypada wspomnienie św. Moniki.
  W piątęk jest wspomnienie św. Augustyna, bpa i dK.
  W sobotę przypada wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela.
  Wieczorem w piątek o 20.00 zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu. Okazja do spowiedzi jest 15 minut przed każdą mszą świętą.
  W tygodniu, w piątek po Mszy św. lub w sobotę rano przynosimy plony naszej Gostyńskiej Ziemi, naszych pól i ogródków za które chcemy podziękować Bożej Opatrzności. W sobotę rano o 8.00 zapraszam wszystkich chętnych do pomocy w przygotowaniu dekoracji naszego ołtarza i kościoła do uroczystości dożynkowej.
  W niedzielę 30 sierpnia o 10.00 sprawowana będzie msza dziękczynna za tegoroczne plony. Chcemy na mszy świetej podziękować Panu Bogu i ludziom za tegoroczne plony. Uroczystość ze względu na stan epidemii będzie obchodzona w ograniczonym wymiarze.
  Ks Arcybiskup w ostatnim zarządzeniu z 18 czerwca przypomina i apeluje, by podczas sprawowania Eucharystii i innych nabożeństw konsekwentne i wytrwałe zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni. Przypominając zaś Zarządzenie z dnia 28 maja br., nadal zaleca wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania (p.2), o czym duszpasterze mają systematycznie informować.
  W ciągu dnia nasz kościół jest otwarty na osobistą modlitwę. Zapraszam do nawiedzania kościoła.
  Dziękuję serdecznie za troskę i materialną pomoc w bieżącym utrzymaniu naszej świątyni.
  Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii. Przed kościołem będą zbierane ofiary na kwiaty i sprzątanie naszej świątyni. Z tyłu kościoła jest do nabycia nowy numer Gościa Niedzielnego. Do zabrania są też kolejne wydania „Dobrej Nowiny”. Zachęcam do owocnej lektury.
  Na nadchodzący tydzień niech Bóg obdarzy nas Swoim Błogosławieństwem i pokojem.

       

                                                                           Szczęść Boże

 

 


 

 

Pobłogosław Panie Boże nas, pobłogosław ten posiłek, tych, którzy go przygotowali
i naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi. Amen.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Gostyni, siedziba: 43-176 Gostyń, ul. Rybnicka 175.