Parafia Rzymskokatolicka
Podwyższenia Krzyża Świętego
w Gostyni

Ogłoszenia duszpasterskie

XIV Niedziela Zwykła
05/07

XIV NIEDZIELA Zwykła  5.07.2020

 

 

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

 

 

 

Cyprian Kamil Norwid napisał, że odpocząć oznacza „począć na nowo”. Chwila spędzona codziennie z Jezusem jest odpoczynkiem, siłą, by na nowo poczynać trud codzienności. „Zechciejmy polubić bycie przy Panu. Wtedy możemy wszystko Jemu powiedzieć, z Nim omówić swoje pytania, swoje troski i swoje obawy. Możemy także wyrazić swoje nadzieje, swoją wdzięczność, rozczarowania, prośby i pragnienia” (Benedykt XVI).

 

 

 

 Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest WŚSD w Katowicach. Przed kościołem przeprowadzona będzie zbiórka na poszkodowanych przez powódź. Za każdą ofiarę składam serdeczne Bóg zapłać.
  W poniedziałek przypada święto patronalne Apostolstwa Chorych - Wspomnienie Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Pamiętajmy o naszych chorych w modlitwach . W dniu 6 lipca na Jasnej Górze odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolstwa Chorych.
  W poniedziałek przypada wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy.
  W środę wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera.
  W sobotę obchodzimy święto św. Benedykta, opata, patrona Europy.
  Okazja do spowiedzi jest 15 minut przed każdą mszą świętą.
  Ks Arcybiskup w ostatnim zarządzeniu z 18 czerwca przypomina i apeluje, by podczas sprawowania Eucharystii i innych nabożeństw konsekwentne i wytrwałe zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni. Przypominając zaś Zarządzenie z dnia 28 maja br., nadal zaleca wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania (p.2), o czym duszpasterze mają systematycznie informować.
  Wieczorem w piątek o 20.00 zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu.
  W ciągu dnia nasz kościół jest otwarty na osobistą modlitwę. Zapraszam do nawiedzania kościoła.
  Dziękuję serdecznie za troskę i materialną pomoc w bieżącym utrzymaniu naszej świątyni. Ofiary wpłacać można na konto Parafii albo składać do skarbonki z napisem „Ofiara na kościół” przy wejściu do kościoła. Za każdą ofiarę składam serdeczne Bóg zapłać.
  W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii. Z tyłu kościoła jest do nabycia nowy numer Gościa Niedzielnego i Małego Gościa dla dzieci. Do zabrania są też kolejne wydania „Dobrej Nowiny”. Zachęcam do owocnej lektury.
  Na nadchodzący tydzień niech Bóg obdarzy nas Swoim Błogosławieństwem i pokojem.


                                                     

                                 Szczęść Boże

 

 

Z mądrości Ojców Pustyni

 

 

 Powiedział abba Ksantias: „Łotr wisiał na krzyżu, a za jedno słowo został usprawiedliwiony; Judasz zaś należał do grona apostołów, a w ciągu jednej nocy stracił owoce wszystkich swoich trudów i spadł z nieba do piekła. Dlatego niech się nikt nie przechwala swoimi dobrymi uczynkami; bo wszyscy, którzy ufają sami sobie, upadają” / Apoftegmaty Ojców Pustyni /

 

 

 

XIII Niedziela Zwykła
28/06

XIII NIEDZIELA Zwykła  28.06.2020

 

 

Kto przyjmuje apostoła, przyjmuje Chrystusa

 

 

Jaka jest moja hierarchia wartości? Które miejsce zajmuje w niej Bóg? Jak wygląda moja miłość do Boga? Jakie są moje relacje rodzinne (z rodzicami, dziećmi)? Czy ktoś z ludzi nie stał się moim bożkiem? Co jest moim codziennym krzyżem? W jaki sposób go podejmuję i przeżywam? Czy z Jezusem? Jak odnoszę się do dzisiejszych wysłanników Jezusa – kapłanów? Czego od nich oczekuję? Co cenię, a co krytykuję?

 

 

  Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Przed kościołem przeprowadzona będzie zbiórka na kwiaty i sprzątanie naszej świątyni. Za każdą ofiarę składam serdeczne Bóg zapłać.
  W poniedziałek uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W tym dniu kolekta jest przeznaczona na Stolicę Apostolską. Jest to dzień odpustu parafialnego w sąsiedniej parafii w Gostyni.
  W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zapraszam do uczestnictwa we mszy świętej i korzystania z sakramentu pokuty. Okazja do spowiedzi jest 15 minut przed każdą mszą świętą.
  Ks Arcybiskup w ostatnim zarządzeniu z 18 czerwca przypomina i apeluje, by podczas sprawowania Eucharystii i innych nabożeństw konsekwentne i wytrwałe zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni. Przypominając zaś Zarządzenie z dnia 28 maja br., nadal zaleca wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania (p.2), o czym duszpasterze mają systematycznie informować.
  W I Czwartek miesiąca zapraszam wieczorem na nabożeństwo przy odnowionej figurze św. Józefa. Pragniemy zawierzyć wspólnotę Kościoła św. Józefowi i prosić o Jego opiekę i wstawiennictwo.
  W piątek przypada Święto Św. Tomasza, Apostoła.
  W I piątek miesiąca o 9.00 odbędą się tradycyjne odwiedziny chorych, których można zgłaszać w zakrystii, kancelarii parafialnej i telefonicznie.  

  Wieczorem w piątek o 20.00 zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu.
  W ciągu dnia nasz kościół jest otwarty na osobistą modlitwę. Zapraszam do nawiedzania kościoła.
Dziękuję serdecznie za troskę i materialną pomoc w bieżącym utrzymaniu naszej świątyni. Ofiary wpłacać można na konto Parafii albo składać do skarbonki z napisem „Ofiara na kościół” przy wejściu do kościoła. Za każdą ofiarę składam serdeczne Bóg zapłać.
  W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na WŚSD w Katowicach. Z tyłu kościoła jest do nabycia nowy numer Gościa Niedzielnego i Małego Gościa dla dzieci. Do zabrania są też kolejne wydania „Dobrej Nowiny”. Zachęcam do owocnej lektury.
  Na nadchodzący tydzień niech Bóg obdarzy nas Swoim Błogosławieństwem i pokojem.


                                          Szczęść Boże

XII Niedziela Zwykła
21/06

XII NIEDZIELA Zwykła  21.06.2020

 

 

Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie bójcie się ludzi

 

 

Nie powinniśmy bać się ludzi, bo ich zakres działania jest zawsze bardzo ograniczony. Nawet najgorsi ludzie nie są w stanie odebrać nam tego, co jest najważniejsze - życia wiecznego. To możemy stracić tylko „na własne życzenie”.

 

 

  Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Za każdą ofiarę składam serdeczne Bóg zapłać. W dzisiejszą niedzielę swój odpust parafialny przeżywa parafia św. Antoniego w Zgoniu.
  Ks Arcybiskup w ostatnim zarządzeniu z 18 czerwca przypomina i apeluje, by podczas sprawowania Eucharystii i innych nabożeństw konsekwentne i wytrwałe zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni. Przypominając zaś Zarządzenie z dnia 28 maja br., nadal zaleca wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania (p.2), o czym duszpasterze mają systematycznie informować.
  W środę przypada uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela.
  Dobiega końca rok szkolny i katechetyczny. W piątek rano o godz. 8.00 będzie sprawowana msza św. w intencji uczniów, rodziców i nauczycieli z okazji zakończenia roku szkolnego.
  Okazja do spowiedzi w naszym kościele jest 15 minut przed każdą mszą świętą.
  Za zgodą rodziców i z zachowaniem wszystkich rygorów sanitarnych Ks Arcybiskup zarządził przywrócenie posługi służby liturgicznej ministrantów, a także udzielanie Komunii św. w kościele przez nadzwyczajnych szafarzy. Przywraca się też duszpasterstwo dzieci i młodzieży, w tym pracę formacyjną służby liturgicznej, Dzieci Maryi, a także innych grup parafialnych.
  Wieczorem w piątek o 20.00 zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu, czuwanie i modlitwę uwielbienia.
  W ciągu dnia nasz kościół jest otwarty na osobistą modlitwę. Zapraszam do nawiedzania kościoła.
  Dziękuję serdecznie za troskę i materialną pomoc w bieżącym utrzymaniu naszej świątyni. Ofiary wpłacać można na konto Parafii albo składać do skarbonki z napisem „Ofiara na kościół” przy wejściu do kościoła. Za każdą ofiarę składam serdeczne Bóg zapłać.
  W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii. Przed kościołem przeprowadzona będzie zbiórka na kwiaty i sprzątanie naszej świątyni.
  Z tyłu kościoła jest do nabycia nowy numer Gościa Niedzielnego i Małego Gościa dla dzieci. Do zabrania są „Dobre Nowiny” poświęcone 100. rocznicy urodzin papieża, Zachęcam do owocnej lektury.
  Na nadchodzący tydzień niech Bóg obdarzy nas Swoim Błogosławieństwem i pokojem.


                                            Szczęść Boże

 

 


 

 

 Przyjdź, o Duchu Święty, daj nam serce nowe, które ożywi w nas wszystkie Twoje dary radością z tego, że jesteśmy chrześcijanami; nowe serce, zawsze młode i pogodne.
  Przyjdź, o Duchu Święty, i daj nam serce czyste, wyćwiczone w miłowaniu Boga, serce czyste, które zna zło tylko po to, żeby umieć je określić, zwalczyć i uniknąć go; serce czyste jak serce niemowlęcia, zdolne do entuzjazmu i prawdziwej bojaźni.
  Przyjdź, o Duchu Święty, i daj nam serce wielkie, otwarte na Twoje ciche i potężne, pobudzające słowo, a zamknięte na wszelką małoduszną ambicję; serce tak wielkie i silne, by miłować wszystkich, wszystkim służyć i ze wszystkimi cierpieć; serce wielkie, silne, szczęśliwe dlatego, że pulsuje wraz z Sercem Boga.

XI Niedziela Zwykła
14/06

XI NIEDZIELA Zwykła 14.06.2020

 

 

 

Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

 

 

 

Jezus za darmo daje nam swoją władzę. Nie za dobre sprawowanie, ani za jakąś ofiarę z siebie. Całkowicie za darmo! Jednak władza to nie tylko dar, ale i zobowiązanie. Gdy ktoś ma władzę, nie jest już panem samego siebie. Tak jak Jezus - mając władzę, był całkowicie dla ludzi, zwłaszcza tych najsłabszych.

 

 

 Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii - na zapłacenie rachunków za energię elektryczną. Za każdą ofiarę składam serdeczne Bóg zapłać.
 W środę przypada wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika.
 W piątek obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po mszy św. odprawimy specjalne nabożeństwo z przebłaganiem i dziękczynieniem oraz Aktem poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
 W sobotę przypada wspomnienie Niepokalanego Serca NMP. O godzinie 8.00 msza święta w intencji czcicieli Matki Bożej i członków Róż Różańcowych.
 W oktawie Bożego Ciała zapraszam na nabożeństwa Eucharystyczne i procesje wokół kościoła.
 Z dniem 6 czerwca Ksiądz Arcybiskup odwołuje dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej. Utrzymuje się dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Podczas sprawowania Eucharystii i innych nabożeństw, należy zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni.
 Okazja do spowiedzi w naszym kościele jest 15 minut przed każdą mszą świętą.
 Za zgodą rodziców i z zachowaniem wszystkich rygorów sanitarnych Ks Arcybiskup zarządził przywrócenie posługi służby liturgicznej ministrantów, a także udzielanie Komunii św. w kościele przez nadzwyczajnych szafarzy. Przywraca się też duszpasterstwo dzieci i młodzieży, w tym pracę formacyjną służby liturgicznej, Dzieci Maryi, a także innych grup parafialnych. W sobotę o godzinie 9.00 zapraszam na spotkanie formacyjne ministrantów. O 10.00 spotkanie Dzieci Maryi.
 W czwartek po mszy wieczornej i nabożeństwie zapraszam na spotkanie w kościele młodzież.
 Wieczorem w piątek o 20.00 zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu.
 W ciągu dnia nasz kościół jest otwarty na osobistą modlitwę.
 W przyszłą niedzielę swój odpust parafialny przeżywać będzie parafia św. Antoniego w Zgoniu.
 Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które przygotowały kościół i obejście do świętowania Uroczystości Bożego Ciała. Dziękuję za przygotowane kwiaty i dekoracje w miejscach ołtarzy. Rodzicom z dziećmi dziękuję za udział w procesji i sypanie kwiatków, górnikom i strażakom dziękuję za niesienie baldachimu i sztandaru. Dziękuję także wszystkim, którzy udekorowali swoje domy dla Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.
 Dziękuję serdecznie za troskę i materialną pomoc w bieżącym utrzymaniu naszej świątyni. Ofiary wpłacać można na konto Parafii albo składać do skarbonki z napisem „Ofiara na kościół” przy wejściu do kościoła. Za każdą ofiarę składam serdeczne Bóg zapłać.
 W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafi. Z tyłu kościoła jest do nabycia nowy numer Gościa Niedzielnego i Małego Gościa dla dzieci. Do zabrania są „Dobre Nowiny” poświęcone 100. rocznicy urodzin papieża. Zachęcam do owocnej lektury. Na nadchodzący tydzień niech Bóg obdarzy nas Swoim Błogosławieństwem i pokojem.

 

 

Szczęść Boże

Niedziela - Uroczystość Trójcy Świętej
07/06

NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ 7.06.2020

 

 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

 

 

Chyba łatwiej wydać siebie na śmierć niż ukochanego syna. Bóg wybrał to, co najtrudniejsze, by wyznać nam swą miłość. On wie doskonale, że tylko miłość może uzdrowić ten świat pełen nienawiści i egoizmu. Dlatego wyznaje nam swoją miłość i udowadnia ją, zanim my cokolwiek zrobiliśmy dla Niego.

 

 

  Dziś obchodzimy uroczystość Najświętszej Trójcy. Kończy się okres spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Wydział Teologiczny UŚ. Za każdą ofiarę składam serdeczne Bóg zapłać.
 W najbliższym czasie młodzież będzie zdawała egzaminy maturalne. Pamiętajmy o młodzieży w naszych modlitwach.
 We wtorek i środę wieczorem od 17.00 chcemy przygotować kościół i obejście do świętowania uroczystości Bożego Ciała, zapraszam wszystkich chętnych do pomocy.
 W czwartek obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - składamy publiczne świadectwo swej wiary i pobożności wobec Najświętszego Sakramentu w procesji. Z uwagi na trwającą epidemię nasza procesja odbędzie się wokół kościoła. Przejdziemy z kościoła i zatrzymamy się najpierw przy kaplicy na cmentarzu, potem przejdziemy pod grotę Matki Bożej, następnie zatrzymamy się przy zakrystii obok figury Matki Bożej   i na końcu przy pomniku św. Jana Pawła II. Bardzo proszę o pomoc przy dekorowaniu tych miejsc kwiatami. Jeśli ktoś chciałby służyć pomocą w budowaniu naszych małych ołtarzy, to proszę o kontakt ze mną w zakrystii po mszy świętej. Po procesji Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 17.00.  Zapraszam wszystkich do udziału w procesji. Szczególnie proszę rodziców z dziećmi do sypania kwiatków.
 Zapraszam też do dekorowania swoich domów z okazji Bożego Ciała. Niech to będzię znak naszej wiary i wdzięczności za dar obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Kolekta uroczystości przeznaczona będzie na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarza i kaplicy.
 W oktawie Bożego Ciała zapraszam na nabożeństwa Eucharystyczne i procesje wokół kościoła.
 Z dniem 6 czerwca Ksiądz Arcybiskup odwołuje dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej. Utrzymuje się dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Podczas sprawowania Eucharystii i innych nabożeństw, należy zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni. Okazja do spowiedzi w naszym kościele jest 15 minut przed każdą mszą świętą.
 Za zgodą rodziców i z zachowaniem wszystkich rygorów sanitarnych przywraca się posługę służby liturgicznej ministrantów, a także udzielanie Komunii św. w kościele przez nadzwyczajnych szafarzy.
 Przywraca się też duszpasterstwo dzieci i młodzieży, w tym pracę formacyjną służby liturgicznej, Dzieci Maryi, a także innych grup parafialnych.
 Kończymy w dniu dzisiejszym całodzienną adorację Najświętszego sakramentu. W ciągu dnia kościół będzie otwarty na osobistą modlitwę. Zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu w piątek o 20.00.
 Dziękuję serdecznie za troskę i materialną pomoc w bieżącym utrzymaniu naszej świątyni. Ofiary wpłacać można na konto Parafii albo składać do skarbonki z napisem „Ofiara na kościół” przy wejściu do kościoła. Za każdą ofiarę składam serdeczne Bóg zapłać.
 W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii - na zapłacenie rachunków za energię elektryczną.
 Z tyłu kościoła jest do nabycia nowy numer Gościa Niedzielnego i Małego Gościa dla dzieci. Do zabrania są „Dobre Nowiny” poświęcone 100. rocznicy urodzin papieża, Zachęcam do owocnej lektury. Na nadchodzący tydzień niech Bóg obdarzy nas Swoim Błogosławieństwem i pokojem.

 

 

Szczęść Boże

Niedziela - Zesłanie Ducha Świętego - 31.05.2020
31/05

NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO  31.05.2020

 

 

Weźmijcie Ducha Świętego!

 

 

Bóg chce uczestniczyć w całej pełni w naszym życiu, dlatego daje nam swego Ducha. To prowadzi z kolei do naszego pełnego uczestnictwa w życiu Boga. To wszystko może się stać pod warunkiem, że weźmiemy Ducha Świętego. Owoce Ducha Świętego są wspaniałe: radość, pokój, miłość itd. Owoce ducha tego świata są zupełnie inne, ulotne i kruche.

 

 

 

  Dziś obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Wierni mogą uzyskać odpust zupełny za publiczne odmówienie hymnu Przybądź Duchu Stworzycielu i spełnienie zwykłych warunków odpustu.
  Dzisiaj przypada niedziela tradycyjnej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej. Z uwagi na epidemię nie odbędzie się ona w tradycyjnej formie. O godz. 13:00 będzie transmisja mszy św. z Piekar. Mszy św. będzie przewodniczył i homilię wygłosi ks. abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. Uroczystość będzie transmitowana przez Telewizję Polonia, TVP Katowice a także Radio eM i PR Katowice.
Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby Archidiecezji. Przed kościołem zbierane będą ofiary na kwiaty i sprzątanie naszej świątyni. Za każdą ofiarę składam serdeczne Bóg zapłać.
  W poniedziałek obchodzimy Święto NMP Matki Kościoła. Jest to również Misyjny Dzień Chorych.
  W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Zapraszam do uczestnictwa we mszy świętej i korzystania z sakramentu pokuty. Okazja do spowiedzi jest 15 minut przed każdą mszą świętą.
  W czwartek obchodzimy święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Pamiętajmy w modlitwie o powołanych i módlmy się o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne.
  W I piątek miesiąca o 9.00 odbędą się tradycyjne odwiedziny chorych, których można zgłaszać w zakrystii, kancelarii parafialnej i telefonicznie.
  W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, która kończy czas spowiedzi i komunii św. wielkanocnej. Kolekta tej niedzieli przeznaczona jest na Wydział Teologiczny UŚ.
  Z dniem 6 czerwca Ksiądz Arcybiskup odwołuje dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej. Utrzymuje się dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Podczas sprawowania Eucharystii i innych nabożeństw, należy zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni.
  Za zgodą rodziców i z zachowaniem wszystkich rygorów sanitarnych przywraca się posługę służby liturgicznej ministrantów, a także udzielanie Komunii św. w kościele przez nadzwyczajnych szafarzy.
  Przywraca się też duszpasterstwo dzieci i młodzieży, w tym pracę formacyjną służby liturgicznej, Dzieci Maryi, a także innych grup parafialnych.
  Ks Arcybiskup zaleca organizację procesji Bożego Ciała wokół kościoła z czterema błogosławieństwami, z zastosowaniem przepisów, według których w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć do 150 osób, zachowując zalecenia sanitarne. Procesja w naszej parafii odbędzie się po mszy świętej o godzinie 9.00. Przejdziemy na cmentarz i zatrzymamy się przy kaplicy cmentarnej, potem przy pomniku św. Jana Pawła II, następnie przy figurze Matki Bożej obok zakrystii i ostatni raz przy grocie Matki Bożej.
  W ciągu dnia kościół jest otwarty na osobistą modlitwę. Adoracja Najświętszego Sakramentu będzię trwała jeszcze do Niedzieli Trójcy Świętej, potem zapraszam na adorację w piątki o 20.00
  Dziękuję serdecznie za troskę i materialną pomoc w bieżącym utrzymaniu naszej świątyni. Ofiary wpłacać można na konto Parafii albo składać do skarbonki z napisem „Ofiara na kościół” przy wejściu do kościoła. Za każdą ofiarę składam serdeczne Bóg zapłać. Z tyłu kościoła jest do nabycia nowy numer Gościa Niedzielnego i Małego Gościa dla dzieci. Do zabrania są „Dobre Nowiny” poświęcone 100. rocznicy urodzin papieża, Zachęcam do owocnej lektury. Na nadchodzący tydzień niech Bóg obdarzy nas Swoim Błogosławieństwem i pokojem.

 

 

Szczęść Boże

Niedziela - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
24/05

NIEDZIELA - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 24.05.2020

 

 

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu”

 

 

Nie jest łatwo być świadkiem Jezusa dziś. Ale w tej misji nie jesteśmy osamotnieni. Wspierają nas święci i męczennicy. Wspierają nas współcześni świadkowie, ludzie głębokiej wiary i nadziei. A przede wszystkim jest z nami i prowadzi nas sam Jezus zmartwychwstały poprzez swego Ducha: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

 

 

  Dziś obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jednocześnie w dniu dzisiejszym przypada także dzień modlitw za Kościół w Chinach. Pamiętajmy w naszych modlitwach o chrześcijanach żyjących w tym kraju.
  Trwa nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego
  Z okazji 13 Metropolitalnego Święta Rodziny w Katedrze Chrystusa Króla o godz. 12.00 sprawowana jest Msza św. w intencji jubilatów ale bez udziału małżonków. Msza jest transmitowa przez Radio eM oraz parafie katedralną.
  Od niedzieli 17 maja w kościołach podczas Mszy św. może przebywać 1 osoba na 10 m2. W związku z tą decyzją w naszym kościele jednocześnie może przebywać 45 osób. Należy zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa). W ławkach umieszczone są kartki wskazujące, które miejsca należy zająć. Proszę, żeby zajmować wskazane miejsca. W procesji komunijnej należy zachować bezpieczną odległość 2 metrów.
  Zapraszam serdecznie do uczestnictwa we Mszach św., także tych w dni powszednie. Tych zaś którzy czują się zagrożeni, są w grupie podwyższone ryzyka zachęcam, by nadal korzystali z dyspensy od obowiązku udziału w Mszach św. niedzielnych, która nie została odwołana.
  Od soboty 16 maja zarządzeniem ks. Abpa Wiktora Skworca kapłani naszej archidiecezji mogą spowiadać także w konfesjonałach z zachowaniem szczególnej ostrożności sanitarnej. Można też poprosić o spowiedź poza konfesjonałem – wymaga to wcześniejszego umówienia się. Okazja do Spowiedzi św. w naszym kościele, 15 minut przed każdą Mszą św.
  W tym roku nie odbędzie się w formie tradycyjnej pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar. W niedzielę 31-go maja o godz. 13:00 będzie transmisja mszy św. z Piekar. Mszy św. będzie przewodniczył i homilię wygłosi ks. abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. Uroczystość będzie transmitowana przez Telewizję Polonia, TVP Katowice a także Radio eM i PR Katowice.

  Zapraszam wszystkich do codziennej modlitwy różańcowej o godz. 20.30 i odmawiania Litanii Loretańskiej. W ciągu dnia kościół jest otwarty na osobistą modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu.
  Dziękuję serdecznie za troskę i materialną pomoc w bieżącym utrzymaniu naszej świątyni. W związku z epidemią koronawirusa ofiary wpłacać można na konto Parafii albo składać do skarbonki z napisem „Ofiara na kościół” przy wejściu do kościoła. Za każdą ofiarę składam serdeczne Bóg zapłać.
  Z tyłu kościoła jest do nabycia nowy numer Gościa Niedzielnego i Małego Gościa dla dzieci. Do zabrania są „Dobre Nowiny” poświęcone 100. rocznicy urodzin papieża, a także „Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II”. Zachęcam do owocnej lektury. Na nadchodzący tydzień niech Bóg obdarzy nas Swoim Błogosławieństwem i pokojem.


                                     Szczęść Boże.

VI Niedziela Wielkanocna - 17.05.2020
17/05

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 17.05.2020

 

 

Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy

 

 

Decydując się na życie zgodne z Bożymi przykazaniami, jakby „zapisujemy się” do Trójcy Przenajświętszej i stajemy się Jej członkami. Tak! Bóg chce nas włączyć do tej Wspólnoty, którą sam jest jako Ojciec, Syn i Duch Święty. To jest kolejny powód, dla którego warto wybrać drogę Bożych przykazań.

 

 

  Rozpoczynamy VI tydzień wielkanocny. W poniedziałek, wtorek i środę tego tygodnia przypadają dni modlitw o urodzaje, noszące nazwę Dni Krzyżowych, ponieważ procesje błagalne tych dni kierują się zwykle do przydrożnych krzyży. Dni Krzyżowe nawiązują również do zbliżającej się Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego. Kościół modli się w tych dniach o błogosławieństwo Boże dla pracujących na roli, błaga o dobre urodzaje, pamięta o tych, którzy w różnych miejscach ziemi cierpią głód, prosi o błogosławieństwo w każdej ludzkiej pracy.
  W poniedziałek przypada 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II. We wtorek o godzinie 8.00 na mszy świętej pragniemy dziękować Panu Bogu za dar Jego życia, świadectwo i wielkie bogactwo nauczania.
  We wtorek rocznicę urodzin obchodzi ks. abp Wiktor Skworc. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.
  Od piątku rozpoczynamy nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Zapraszam do indywidualnej modlitwy.
  Z okazji 13 Metropolitalnego Święta Rodziny Msza święta w intencji jubilatów będzie sprawowana w Katedrze Chrystusa Króla 24 maja 2020 r. o godz. 12.00 ale bez udziału małżonków. Mszę będzie transmitować Radio eM oraz parafia katedralna.
  W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jest to takze dzień modlitw za Kościół w Chinach. Pamiętajmy w modlitwie o katolikach mieszkających w tym kraju.
  W związku z trwającą pandemią oraz panującymi obostrzeniami Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej została przeniesiona na 13 września o godz. 11.00. Zgodnie z zarządzeniem Arcybiskupa Wiktora Skworca, każdy rodzic sam decyduje, czy jego dziecko przystąpi do Pierwszej Komunii w tym terminie, czy w innym. Jeżeli ktoś z Państwa zechce ustalić inny termin (np. maj, czerwiec lub w wakacje) na indywidualną Pierwszą Komunię to oczywiście jest taka możliwość.
  W ramach kolejnego etapu znoszenia obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa rząd postanowił, że od niedzieli 17 maja w kościołach podczas Mszy św. będzie mogła przebywać 1 osoba na 10 m2. W związku z tą decyzją w naszym kościele jednocześnie może przebywać 45 osób.  Należy zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa). W ławkach umieszczone są kartki wskazujące, które miejsca należy zająć. Proszę, żeby zajmować wskazane miejsca. W procesji komunijnej należy zachować bezpieczną odległość 2 metrów.
  Zachęcam wszystkich do codziennej modlitwy różańcowej o godz. 20.30 i odmawiania Litanii Loretańskiej. W ciągu dnia kościół jest otwarty na osobistą modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu.
  Dziękuję serdecznie za troskę i materialną pomoc w bieżącym utrzymaniu naszej świątyni. W związku z epidemią koronawirusa ofiary wpłacać można na konto Parafii albo składać do skarbonki z napisem „Ofiara na kościół” przy wejściu do kościoła. Za każdą ofiarę składam serdeczne Bóg zapłać.
  Z tyłu kościoła jest do nabycia nowy numer Gościa Niedzielnego i Małego Gościa dla dzieci. Do zabrania są „Dobre Nowiny” poświęcone 100. rocznicy urodzin papieża, a także „Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II”. Zachęcam do owocnej lektury. Na nadchodzący tydzień niech Bóg obdarzy nas Swoim Błogosławieństwem i pokojem.

 

Szczęść Boże.

V Niedziela Wielkanocna - 10.05.2020
10/05

V NIEDZIELA WIELKANOCNA 10.05.2020

 

 

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.

 

 

Na pytanie Filipa Jezus odpowiada: „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. I dodaje z wyrzutem: Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie”? Jezus przyszedł, aby objawić, odsłonić prawdziwe oblicze Ojca. Odtąd nie można mówić o Bogu, nie mówiąc o Jezusie z Nazaretu. Bóg niewidzialny, niedotykalny, przekraczający wszelkie wyobrażenia o Nim chce być poznany, spotkany i kochany w swoim Synu, który stał się człowiekiem. Jaki Ojciec, taki Syn: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10, 30).

 

 

  Dziś diakoni WŚSD w Katowicach rozpoczynają rekolekcje przed święceniami prezbiteratu. Polecamy ich i księdza rekolekcjonistę modlitwie wszystkich wiernych. Święcenia prezbiteratu odbędą się w sobotę 16 maja o godzinie 10.00 w katowickiej Katedrze.
   W środę przypada wspomnienie Matki Bożej z Fatimy i kolejna rocznica objawień Matki Bożej.
   W czwartek obchodzimy święto św. Macieja, Apostoła.
   W sobotę przypada święto Świętego Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski.
   W związku z trwającą pandemią oraz panującymi obostrzeniami Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej została przeniesiona na 13 września o godz. 11.00. Zgodnie z zarządzeniem Arcybiskupa Wiktora Skworca, każdy rodzic sam decyduje, czy jego dziecko przystąpi do Pierwszej Komunii w tym terminie, czy w innym. Jeżeli ktoś z Państwa zechce ustalić inny termin (np. maj, czerwiec lub w wakacje) na indywidualną Pierwszą Komunię to oczywiście jest taka możliwość.
   Nowe rozporządzenie ks Abpa przywraca celebrowanie w niedziele i dni powszednie Mszy św. według stałego harmonogramu. Zaleca się, aby uczestniczyły w nich przede wszystkim osoby związane z przyjętą intencją Mszy św., z zachowaniem zasady wskazanej przez władzę państwową – 1 osoba na 15 m2; w związku z tym, należy zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa)
   W naszym kościele równocześnie może przebywać 28 osób. W ławkach umieszczone są kartki wskazujące, które miejsca należy zająć. Proszę, żeby zajmować wskazane miejsca. W procesji komunijnej należy zachować bezpieczną odległość 2 metrów.
   Tegoroczna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej nie odbędzie się w tradycyjnej formie. Natomiast w ostatnią niedzielę maja br. Ks. Arcybiskup odprawi Mszę św. w bazylice piekarskiej, a homilię wygłosi abp Grzegorz Ryś. Uroczystość ta będzie transmitowana za pośrednictwem telewizji.

   W dalszym ciągu zawieszony jest tzw. miesięczny obchód chorych. Zgodnie z rozporządzeniem Księdza Arcybiskupa wizyta duszpasterska może się odbyć na wyraźne zaproszenie osoby chorej lub jej rodziny, zachowując szczególny rygor sanitarny.

   Udzielanie sakramentu bierzmowania pozostaje nadal zawieszone.
   Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, nie organizujemy:
   - procesji Bożego Ciała ulicami parafii (możliwa jest w tym dniu procesja eucharystyczna po Mszy św. wokół kościoła z błogosławieństwami);
   - wakacyjnych rekolekcji formacyjnych;
   - pieszych pielgrzymek na Jasną Górę.
  Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest przedłużona i obowiązuje aż do odwołania. Zachęcam wszystkich do codziennej modlitwy różańcowej o godz. 20.30 i odmawiania Litanii Loretańskiej.
   W ciągu dnia kościół jest otwarty na osobistą modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu.
  Dziękuję serdecznie za troskę i materialną pomoc w bieżącym utrzymaniu naszej świątyni. W związku z epidemią koronawirusa ofiary wpłacać można na konto Parafii albo składać do skarbonki z napisem „Ofiara na kościół” przy wejściu do kościoła. Za każdą ofiarę składam serdeczne Bóg zapłać.
   Z tyłu kościoła jest do nabycia nowy numer Gościa Niedzielnego. Zachęcam do owocnej lektury. Na nadchodzący tydzień niech Bóg obdarzy nas Swoim Błogosławieństwem i pokojem.

 

 

Szczęść Boże.

IV Niedziela Wielkanocna 3.05.2020
03/05

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 3.05.2020

 

 

Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie
i miały je w obfitości

 

 

Jezus jest „bramą”, przez którą mamy dostęp do Ojca: „Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie” (J 14, 6). Jest również „drogą” (J 14, 6) do głębi drugiego człowieka. Najgłębsze w człowieku jest miejsce, w którym jest obrazem Boga, gdzie doświadcza sacrum, tajemnicy obecności i świętości Boga. Nie można dosięgnąć drugiego człowieka w jego głębi, bez pośrednictwa Jezusa.

 

 

  Dziś Niedziela Dobrego Pasterza. Jest to szczególny dzień modlitw za powołanych i o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne. Przez cały tydzień pragniemy modlić się o powołania do służby Bożej w Kościele.
  W poniedziałek przypada wspomnienie św. Floriana, męczennika, patrona archidiecezji.
  W środę obchodzimy święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba.
  W tym tygodniu obchodzimy także I czwartek miesiąca. O godzinie 8.00 msza święte za kapłanów i o nowe powołania do służby w Kościele.
  W piątek przypada uroczystość Świętego Stanisława, Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski. Z tej racji nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 W związku z trwającą pandemią oraz panującymi obostrzeniami Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej została przeniesiona na 13 września o godz. 11.00. Zgodnie z zarządzeniem Arcybiskupa Wiktora Skworca, każdy rodzic sam decyduje, czy jego dziecko przystąpi do Pierwszej Komunii w tym terminie, czy w innym. Jeżeli ktoś z Państwa zechce ustalić inny termin (np. maj, czerwiec lub w wakacje) na indywidualną Pierwszą Komunię to oczywiście jest taka możliwość.
  Nowe rozporządzenie ks Abpa przywraca od 20 kwietnia w kościołach i kaplicach parafii archidiecezji katowickiej celebrowanie w niedziele i dni powszednie Mszy św. według stałego harmonogramu. Zaleca się, aby uczestniczyły w nich przede wszystkim osoby związane z przyjętą intencją Mszy św., z zachowaniem zasady wskazanej przez władzę państwową – 1 osoba na 15 m2; w związku z tym, należy zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosownego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa)
  W naszym kościele równocześnie może przebywać 28 osób. W ławkach umieszczone są kartki wskazujące, które miejsca należy zająć. Proszę, żeby zajmować wskazane miejsca. W procesji komunijnej należy zachować bezpieczną odległość 2 metrów.
  Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest przedłużona i obowiązuje aż do odwołania. Zachęcamy więc wiernych do korzystania z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy św. i nabożeństw, w tym do codziennej modlitwy różańcowej o godz. 20.30 i odmawiania Litanii Loretańskiej.
  W ciągu dnia kościół jest otwarty na osobistą modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu.
  Każdego dnia o godzinie 20.30 – bez udziału wiernych kapłani odmawiają w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiać różaniec w duchowej łączności z kapłanami..
  Dziękuję serdecznie za troskę i materialną pomoc w bieżącym utrzymaniu naszej świątyni. W związku z epidemią koronawirusa ofiary wpłacać można na konto Parafii albo składać do skarbonki z napisem „Ofiara na kościół” przy wejściu do kościoła. Za każdą ofiarę składam serdeczne Bóg zapłać.
  Z tyłu kościoła jest do nabycia nowy numer Gościa Niedzielnego i Małego Gościa dla dzieci. Zachęcam do owocnej lektury. Na nadchodzący tydzień niech Bóg obdarzy nas Swoim Błogosławieństwem i pokojem.

 

 

Szczęść Boże.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Gostyni, siedziba: 43-176 Gostyń, ul. Rybnicka 175.