Parafia Rzymskokatolicka
Podwyższenia Krzyża Świętego
w Gostyni

Ogłoszenia duszpasterskie

XIV Niedziela Zwykła 3 lipca 2022
03/07

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA  3.07.2022

 

 

Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój,

słowo Chrystusa niech w nas przebywa z całym swoim bogactwem.

 

 

Jezus posyłając uczniów, wskazuje również styl, jaki ma cechować ucznia Jezusa. Jest nim pokój, prostota, ubóstwo, wewnętrzna wolność. Uczniowie mają być wysłannikami pokoju. Mają swoim słowem i życiem głosić ducha przebaczenia, miłosierdzia, pojednania, pokoju, współczucia Boga dla człowieka.

 

 

 Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach. Za każdy dar składam serdeczne Bóg zapłać.
 W poniedziałek o 19.00 zapraszam na wakacyjne spotkanie Kręgu Biblijnego.
 W środę obchodzimy święto patronalne Apostolstwa Chorych - Wspomnienie Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Chcemy pamiętać o naszych chorych i starszych parafianach w modlitwie.
 W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. Zapraszam o 8.00 do udziału we mszy świętej sprawowanej za kapłanów i o nowe powołania do służby w Kościele.
 Rozpoczynają się wakacje dla dzieci. Zaleca się rodzicom wysyłającym dzieci na kolonie i obozy letnie, by kierowali do kierownictwa sformułowane na piśmie żądanie, aby ich dzieciom umożliwiono spełnienie praktyk religijnych, a szczególnie udziału w niedzielnej mszy świętej.
 Codziennie po mszy świętej można zamawiać intencje na bieżący rok. Można też zamawiać intencje telefonicznie, i w kancelarii parafialnej. Wolne intencje są wyświetlone na stronie internetowej parafii.
 Serdecznie proszę o modlitwę w intencji naszej pieszej pielgrzymki do Częstochowy w dniach 1-2 sierpnia.
 Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.
 Zachęcam do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny i nowy numer Małego Gościa.
 Na rozpoczęty nowy tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela swego błogosławieństwa. Szczęść Boże.

 

 

 


 

 

Mądrość Ojców Pustyni

 

Abba Jan opowiadał: „Przyszliśmy kiedyś z Syrii do abba Pojmena i chcieliśmy go zapytać o twardość serca; ale starzec nie umiał po grecku, a nie było tłumacza. Więc kiedy starzec zobaczył nasze zmartwienie, zaczął do nas mówić po grecku. I mówił: «Woda z natury jest miękka, a kamień twardy: ale jeśli zawiesić naczynie nad kamieniem, wyciekające krople drążą kamień. Tak też i słowo Boże jest miękkie, a nasze serca twarde: ale jeżeli człowiek często słucha słowa Bożego, serce mu się otwiera na bojaźń Bożą»” / Apoftegmaty Ojców Pustyni, tom 1/

XIII Niedziela Zwykła 26 czerwca 2022
26/06

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA  26.06.2022

 

 

Mów, Panie, bo sługa Twój słucha;
Ty masz słowa życia wiecznego.

 

 

Gdy Jezusa nie przyjęto w jednym z miast samarytańskich, Jan i Jakub pragną zniszczyć niegościnne miasto. Niewątpliwie Apostołów cechuje wielka gorliwość i odwaga, ale nie rozumieją jeszcze ducha Jezusa, ducha Ewangelii. Jezus nawraca i zmiękcza serca ludzkie nie siłą, perswazją, „ogniem”, ale cierpliwością, wyrozumiałością i łagodną miłością.

 

 

  Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby Stolicy Apostolskiej. Po mszach św. przeprowadzona zostanie zbiórka na sprzątanie kościoła i kwiaty. Za każdy dar składam serdeczne Bóg zapłać.
  Dzisiaj swój Odpust Parafialny świętuje parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
  W Poniedziałek o 19.00 zapraszam na wakacyjne spotkanie Kręgu Biblijnego.
  W środę obchodzimy Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
  W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca. Zapraszam do udziału w Eucharystii i korzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Spowiedź jest 15 minut przed każdą mszą świętą.
  W I piątek od godz. 9.00 odwiedzimy z posługą sakramentalną naszych chorych i starszych parafian.
  W sobotę o 9.00 zapraszam na wakacyjne spotkanie naszych ministrantów.
  W sobotę 2 lipca o 18.00 w kościele odbędzie się spotkanie organizacyjne dla wszystkich uczestników pieszej pielgrzymki do Częstochowy.
  Rozpoczynają się wakacje dla dzieci. Zaleca się rodzicom wysyłającym dzieci na kolonie i obozy letnie, by kierowali do kierownictwa sformułowane na piśmie żądanie, aby ich dzieciom umożliwiono spełnienie praktyk religijnych, a szczególnie udziału w niedzielnej mszy świętej.
  Codziennie po mszy świętej można zamawiać intencje na bieżący rok. Można też zamawiać intencje telefonicznie, i w kancelarii parafialnej. Wolne intencje są wyświetlone na stronie internetowej parafii.
  Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na WŚSD w Katowicach.
  Zachęcam do lektury prasy religijnej jest Gość Niedzielny i nowy numer Małego Gościa.
  Na rozpoczęty nowy tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela swego błogosławieństwa. Szczęść Boże.

 

 


 

 

Mądrość Ojców Pustyni

 

Opowiadał abba Daniel, że w Babilonie córka pewnego dostojnika była opętana. A jej ojciec przyjaźnił się bardzo z pewnym mnichem, i ten mu powiedział: „Nikt jej nie zdoła uwolnić, chyba tylko pustelnicy, których znam; ale gdybyś ich do tego wzywał, nie przyjdą przez pokorę. Zrób jednak tak: kiedy oni przyjdą na rynek, udajcie, że chcecie od nich kupić kosze, a kiedy przyjdą tutaj po zapłatę, poprosimy ich, żeby się pomodlili. Wierzę, że wtedy zostanie uwolniona”. Wyszli więc na rynek i znaleźli pewnego ucznia starców, jak siedział i sprzedawał swoje kosze. Przyprowadzili go razem z koszami, niby to po zapłatę. A kiedy mnich wchodził do domu, przybiegła opętana i uderzyła go w twarz; on zaś nadstawił jej drugi policzek, zgodnie z przykazaniem Pańskim. Szatan udręczony zawołał: „Gwałt straszliwy! Wypędza mnie przykazanie Jezusowe!” I natychmiast dziewczyna została oczyszczona. Gdy przyszli starcy, opowiedziano im, co zaszło, oni zaś wielbili Boga i mówili: „Pycha diabelska zwykle upada przed pokorą przykazania Chrystusowego”.

XII Niedziela Zwykła 19 czerwca 2022
19/06

XII NIEDZIELA ZWYKŁA  19.06.2022

 

 

Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.

 

 

„Kim dla Ciebie jestem?” - pyta dziś Jezus każdego z nas. Odpowiedź nie musi być prawidłowa, aby On nas kochał nadal tą samą Miłością. Powinniśmy natomiast odpowiedzieć szczerze, jeśli nie chcemy zadać Mu bólu. Gdy ta odpowiedź jest nieszczera, niszczy rodzące się relacje. Dlatego odpowiedzmy dziś Jezusowi szczerze, kim On dla nas jest. W tej odpowiedzi pomoże nam dogłębne przyjrzenie się naszym postawom i zachowaniom wobec Niego. To po tym widać kim On dla nas jest.

 

 

 

 Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Za każdy dar składam serdeczne Bóg zapłać.
 W piątek kończy się rok szkolny. Dzieci, młodzież, rodziców i nauczycieli naszej szkoły podstawowej zapraszam na mszę św. dziękczynną o godzinie 8.00.
 W piątek obchodzimy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Odprawimy w tym dniu specjalne nabożeństwo z przebłaganiem i dziękczynieniem oraz Aktem poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
 Do 24 czerwca trwa Oktawa Bożego Ciała. W tych dniach codziennie zapraszam do udziału w nabożeństwach eucharystycznych i procesji wokół kościoła: w niedzielę o 16.30, poniedziałek i czwartek o godz. 17.30, a we wtorek i środę o 8.30. Zapraszam szczególnie tegoroczne dzieci komunijne wraz z rodzicami i dzieci do sypania kwiatków.
 Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które przygotowały kościół i obejście do świętowania Uroczystości Bożego Ciała. Dziękuję państwu Wojtyczka, sąsiadom oraz rodzicom dzieci komunijnych i rodzicom młodzieży bierzmowanej za przygotowanie dekoracji i kwiaty w miejscu ołtarzy.
Rodzicom z dziećmi dziękuję za udział w procesji i sypanie kwiatków, górnikom i strażakom dziękuję za niesienie baldachimu i sztandaru, całej służbie liturgicznej za przygotowanie uroczystości. Dziękuję także urzędowi gminy za pomoc przy oczyszczeniu naszego parkingu przy kosciele.
 Dziękuję serdecznie za troskę i materialną pomoc w bieżącym utrzymaniu naszej świątyni, cmentarza i kaplicy.
 W sobotę o 18.30 zapraszam na spotkanie przedwakacyjne przy ognisku naszych ministrantów, Dzieci Maryi i rodziców.
 Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby Stolicy Apostolskiej. Po mszach świętych przeprowadzona zostanie zbiórka na sprzątanie naszej świątyni i kwiaty.
 Rozpoczynają się wakacje dla dzieci. Zaleca się rodzicom wysyłającym dzieci na kolonie i obozy letnie, by kierowali do kierownictwa sformułowane na piśmie żądanie, aby ich dzieciom umożliwiono spełnienie praktyk religijnych, a szczególnie udziału w niedzielnej mszy świętej.
 Codziennie po mszy świętej można zamawiać intencje na bieżący rok. Można też zamawiać intencje telefonicznie, i w kancelarii parafialnej. Wolne intencje są wyświetlone na stronie internetowej parafii.
 Na rozpoczęty nowy tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela swego błogosławieństwa. Szczęść Boże.

 

 

 


 

 

Modlitwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, † daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia, * i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Niedziela - Uroczystość Trójcy Świętej 12 czerwca 2022
12/06

NIEDZIELA  UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ  12.06.2022

 

 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

 

 

Tajemnicę Trójcy Świętej można zrozumieć „jakby przez mgłę”w kontekście miłości. Bóg kocha swego Jednorodzonego Syna odwieczną, absolutną, nieskończoną miłością. Głębia miłości, która jest w Bogu ma wymiar osobowy; jest nieogarnionym Duchem. Miłość wymaga do swego istnienia drugiej osoby; zakłada wzajemność. Bez wzajemności staje się egoizmem lub narcyzmem.

 

 

 Dziś obchodzimy Uroczystość Trójcy Świętej. Kończy się okres spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej.
 Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii. Za każdy dar składam serdeczne Bóg zapłać.
 W poniedziałek obchodzimy wspomnienie św. Antoniego. Jest to także Dzień Fatimski. Zapraszam wieczorem na mszę świętą, a po niej na nabożeństwo fatimskie i procesję z figurą Matki Bożej. Proszę zabrać ze sobą świece.
 W poniedziałek po nabożeństwie o 20.00 zapraszam na krótkie spotkanie wszystkich zaangażowanych w budowę ołtarzy na uroczystość Bożego Ciała.
 W czwartek obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - składamy publiczne świadectwo swej wiary i pobożności wobec Najświętszego Sakramentu w procesji teoforycznej.
 Wspólna procesja rozpocznie się w kościele Św. Piotra i Pawła po mszy porannej ok. godz. 8.45 i zakończy się przy naszym kościele. Bardzo proszę o przygotowanie ołtarzy na tę uroczystość. Jeden z ołtarzy będzie u państwa Wojtyczka - o pomoc w dekoracji proszę sąsiadów i mieszkańców ulicy Rybnickiej (numery nieparzyste od 147 - 171). Drugi ołtarz będzie przy pomniku Św. Jana Pawła II - o pomoc w dekoracji proszę rodziców Dzieci I Komunijnych i rodziców młodzieży bierzmowanej. Strażaków prosimy o zabezpieczenie trasy przejścia procesji, parafian o udekorowanie domów i trasy. Do udziału w procesji zapraszam poczty sztandarowe, dzieci Komunijne w strojach i dzieci w bieli sypiące kwiatki.
 Kolekta Uroczystości Bożego Ciała przeznaczona będzie na utrzymanie cmentarza i kaplicy cmentarnej.
 Od 17 do 24 czerwca trwać będzie Oktawa Bożego Ciała. W tych dniach codziennie zapraszam do udziału w nabożeństwach eucharystycznych i procesji wokół kościoła. Zapraszam szczególnie tegoroczne dzieci komunijne wraz z rodzicami.
 W piątek 17 czerwca rano o godzinie 8.00 Dzieci Maryi i Ministranci wyjeżdżają na wycieczkę do Ogrodzieńca, Bobolic i Mirowa. Są jeszcze wolne miejsca w autokarze. Jeśli są chętni, by do nas dołączyć, to proszę o kontakt.
 W sobotę o 9.00 zapraszam na spotkanie ministrantów i nowych kandydatów do służby przy ołtarzu. O 10.00 spotkanie dla Dzieci Maryi.
 Dziś zgodnie z zarządzeniem Ks Arcybiskupa odbywają się wybory do parafialnych rad duszpasterskich w parafiach archidiecezji katowickiej na kolejną pięcioletnią kadencję. Z tyłu kościoła są wyłożone karty wyborcze, na których są wpisani zgłoszeni wcześniej kandydaci do Rady. Każdy z głosujących wybiera spośród przedstawionych na karcie kandydatów dwa nazwiska. Kartę z wybranymi osobami wrzucamy do urny z tyłu kościoła.
 Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.
 Tegoroczna piesza pielgrzymka do Częstochowy odbędzie się w terminie 1 - 2 sierpnia. Zapisy zostały przedłużone do połowy czerwca. Można to uczynić w kancelarii parafialnej. Przy zgłoszeniu podajemy imię i nazwisko, nr pesel oraz telefon kontaktowy. Prosimy o modlitwę w intencji tego wydarzenia.
 Na rozpoczęty nowy tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela swego błogosławieństwa. Szczęść Boże.

 

 

 

Niedziela - Uroczystość Zesłania Ducha Św. - 5 czerwiec 2022
05/06

NIEDZIELA   UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚW.  5.06.2022

 

 

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

 

 

Parakletem jest osoba, którą wzywa się w chwilach zwątpienia, kryzysu, problemów, ciemnej nocy…, która umie pocieszyć i udzielić wsparcia. Paraklet jest bliskim przyjacielem. „Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia” – mówi Syracydes (Syr 6, 16). Nie można mieć wielu bliskich przyjaciół. Stąd „przyjaźń z Parakletem” może być mądrym wyborem, „lekarstwem” na wiele trudności i pogmatwanych problemów życia.

 

 

 Dziś obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Jest to święto dopełnienia Tajemnicy Paschalnej, przekazania jej w życie i działanie Kościoła.
 Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Wydział Teologiczny UŚ. Za każdy dar składam serdeczne Bóg zapłać.
 W poniedziałek obchodzimy Święto NMP Matki Kościoła. Jest to również Misyjny Dzień Chorego.
 W czwartek obchodzimy Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Pamiętajmy w modlitwie o powołanych i módlmy się o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne.
 W piątek o 18.00 msza św. szkolna, na którą zapraszam wszystkie dzieci naszej parafii razem z rodzicami.
 W sobotę o 9.00 zapraszam na spotkanie ministrantów i nowych kandydatów do służby przy ołtarzu. O 10.00 spotkanie dla Dzieci Maryi.
 W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Najświętszej Trójcy.
 Trwa zgłaszanie kandydatów do parafialnych rad duszpasterskich w parafiach archidiecezji katowickiej na kolejną pięcioletnią kadencję.
 Z tyłu kościoła są wyłożone kartki na których można wpisywać kandydatów do Rady. Została też wystawiona urna (obecna skarbonka) do której należy wrzucać karteczki z imionami i nazwiskami wybranych kandydatów. W niedzielę 12 czerwca udostępniona zostanie karta wyborcza, z kandydatami.
 Uroczystość Bożego Ciała w tym roku przypada 16 czerwca. Odbędzie się wspólna procesja, która rozpocznie się w kościele Św. Piotra i Pawła po mszy porannej ok. godz. 8.45 i zakończy się przy naszym kościele. Bardzo proszę o przygotowanie ołtarzy na tę uroczystość. Jeden z ołtarzy będzie u państwa Wojtyczka - o pomoc w dekoracji proszę sąsiadów i mieszkańców ulicy Rybnickiej (numery nieparzyste od 147 - 171). Drugi ołtarz będzie przy pomniku Św. Jana Pawła II - o pomoc w dekoracji proszę rodziców Dzieci I Komunijnych i rodziców młodzieży bierzmowanej.
 Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.
 Z tyłu kościoła jest do nabycia nowy numer Gościa Niedzielnego i Małego Gościa dla dzieci. Na rozpoczęty nowy tydzień niech nam wszystkim Bóg udziela swego błogosławieństwa. Szczęść Boże.

 

 

 


 

 

 Tegoroczna piesza pielgrzymka do Częstochowy odbędzie się w terminie 1 - 2 sierpnia. Podobnie jak w ubiegłym roku, trasa pielgrzymki przebiegać będzie przez Jurę Krakowsko - Częstochowską. Zapisy zostały przedłużone do połowy czerwca. Można to uczynić w kancelarii parafialnej. Przy zgłoszeniu podajemy imię i nazwisko, nr pesel oraz telefon kontaktowy. Prosimy o modlitwę w intencji tego wydarzenia.
 Chcemy, aby nasze pielgrzymowanie do Częstochowy było dobrze zorganizowane dlatego szukamy osób, które posiadają uprawnienia do kierowania ruchem drogowym. W związku z organizacją pielgrzymki z uwagi na spore koszty, prosimy o wsparcie finansowe:
 - Zakup profesjonalnego nagłośnienia pielgrzymkowego, przewóz bagażu, kiełbaski na ognisko, koszty przejazdu autokarem, pamiątki pielgrzyma. Osoby które mogą pomóc prosimy o kontakt z Ks Proboszczem.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Gostyni, siedziba: 43-176 Gostyń, ul. Rybnicka 175.