Parafia Rzymskokatolicka
Podwyższenia Krzyża Świętego
w Gostyni

Ogłoszenia duszpasterskie

II Niedziela Wielkiego Postu 25 lutego 2024
25/02

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  25.02.2024

 

 

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:
„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

 

 

Życie duchowe jest wiernym kroczeniem za z Jezusem na wszystkie góry, na których On sam przebywał; nie tylko na górę Przemienienia, ale również na górę walki wewnętrznej (Oliwną) i górę męki i cierpienia (Kalwarię). Naśladowanie Jezusa jest wiernym podążaniem za Mistrzem - w chwilach radości, cierpienia i trudu oraz chwały.

 

 

 Dziś II Niedziela Wielkiego Postu. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby potrzeby naszej parafii. Po mszach św. przeprowadzona zostanie zbiórka na sprzątanie kościoła i kwiaty. Za każdy dar składam serdeczne Bóg zapłać.
 Okazja do spowiedzi jest 15 minut przed każdą mszą świętą.
 W tym tygodniu obchodzimy I piątek i I sobotę miesiąca.
 W czasie Wielkiego Postu zapraszam do uczestnictwa w nabożeństwach Drogi Krzyżowej w piątki o 17.15 i Gorzkich Żali wraz z kazaniem pasyjnym w niedzielę o 16.15. Zalecki za zmarłych, za których modlimy się podczas Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali można składać w zakrystii, albo wrzucić do skarbonki z tyłu kościoła.
 W środę 28 lutego przypada kolejna rocznica urodzin ks bpa Marka. Pamiętajmy o nim w modlitwie.
 W piątek o 18.00 zapraszam na mszę świętą wszystkie dzieci razem z rodzicami.
 W sobotę rano o 9.00 zapraszam na zbiórkę naszych ministrantów oraz nowych kandydatów do służby przy ołtarzu. O 10.00 zapraszam na spotkanie Dzieci Maryi.
 15 marca o 19.00 planowana jest Droga Krzyżowa ulicami Gostyni. Rozpoczęcie w naszym kościele, a zakończenie w kościele Św. Piotra i Pawła.
 Odwiedziny chorych i starszych parafian będą w 22 marca w piątek od godziny 9.00
 Codziennie po mszy świętej można zamawiać intencje na ten rok. Można zamawiać intencje telefonicznie i w kancelarii parafialnej. Wolne intencje są wyświetlone na stronie internetowej parafii.
 Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby archidiecezji.
 Zachęcam do lektury prasy religijnej. Jest nowy numer Gościa Niedzielnego i Małego Gościa.
 Na rozpoczynający się nowy tydzień niech Bóg obdarzy nas Swoim Błogosławieństwem. Szczęść Boże.

 

 

 


 

 

Filokalia – umiłowanie tego, co piękne  Często, gdy prosiłem w trakcie modlitwy, aby stało się coś, co uznałem za piękne, obstawałem przy prośbie, gwałcąc bezrozumnie wolę Bożą i nie zanosząc do Niego modłów o to, żeby raczej zrządził to, o czym wie, że jest korzystne. Gdy jednak otrzymałem to, czego chciałem, popadałem następnie w wielkie przygnębienie, ponieważ nie poprosiłem, by stała się raczej wola Boża. Albowiem rzecz, która mnie spotykała, nie była taka, jak myślałem (Nil z Ankyry).
  Dzisiejsze słowa Nila ścisłe wiążą się z wczorajszą jego nauką. Człowiek jest mocno uwarunkowany swoimi myślami, uczuciami, nastrojami, przekonaniami, potrzebami, pragnieniami, oczekiwaniami. Często chce stawiać na swoim, uważając swoje za najlepsze. Tymczasem prawdziwa mądrość widzi szerzej, głębiej, bardziej. Nil mówi rzecz bardzo ciekawą, że nawet jeśli otrzymaliśmy to, czego pragnęliśmy, to okazało się, że nie było to takie do końca, jak my to sobie wyobrażaliśmy. Stąd ojcowie monastyczni przestrzegali, aby na modlitwie nie poddawać się swoim wyobrażeniom, ale zgodzić się na to, co jest wolą Bożą. Ludzkie oczekiwania często okazują się zawodne wobec rzeczywistości, która jest dla człowieka tajemnicą.

I Niedziela Wielkiego Postu 18 luty 2024
18/02

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  18.02.2024 - REKOLEKCJE PARAFIALNE

 

 

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

 

 

Jezus odniósł zwycięstwo dzięki mocy Bożej i słowom Pisma świętego (o czym wspominają pozostali synoptycy). Nie dyskutował z szatanem, ale odpierał jego pokusy stanowczo, spokojnie i z godnością. Był pewny, silny, odważny, miał w sobie wewnętrzny pokój, bo całkowicie ufał Ojcu. Wiedział, że ma za sobą moc Ojca i Ducha Świętego. W całym swoim życiu nie zmagał się z szatanem sam, ale w jedności z Ojcem, w mocy Ducha Świętego.

 

 

 Dziś rozpoczynają się w naszej parafii rekolekcje. Poprowadzi je Ks Adam Skutela - proboszcz parafii św. Antoniego w Siemianowicach Śląskich, którego serdecznie witamy. Życzymy Bożego Błogosławieństwa i mocy Ducha Św. w głoszeniu Słowa Bożego. Zapraszam wszystkich do udziału w tych rekolekcjach. Plan rekolekcji jest umieszczony na stronie internetowej parafii, w gablotkach i wyłożony na kartkach z tyłu kościoła.
 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby potrzeby naszej parafii. Po mszach św. przeprowadzona zostanie zbiórka na Fundusz Misyjny Ad gentes. Za każdy dar składam serdeczne Bóg zapłać.
 W czasie rekolekcji codziennie - w niedzielę, poniedziałek, wtorek i środę zapraszam do adoracji Najświętszego Sakramentu. Okazja do spowiedzi w czasie rekolekcji będzie pół godziny przed każdą mszą świętą.
 W czasie Wielkiego Postu zapraszam do uczestnictwa w nabożeństwach Drogi Krzyżowej w piątki o 17.15 i Gorzkich Żali wraz z kazaniem pasyjnym w niedzielę o 16.15. Zalecki za zmarłych, za których modlimy się podczas Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali można składać w zakrystii, albo wrzucić do skarbonki z tyłu kościoła.
 W piątek o 18.00 zapraszam na mszę świętą wszystkie dzieci razem z rodzicami.
 W sobotę rano o 9.00 zapraszam na zbiórkę naszych ministrantów oraz nowych kandydatów do służby przy ołtarzu. O 10.00 zapraszam na spotkanie Dzieci Maryi.
 15 marca o 19.00 planowana jest Droga Krzyżowa ulicami Gostyni. Rozpoczęcie w naszym kościele, a zakończenie w kościele Św. Piotra i Pawła.
 Codziennie po mszy świętej można zamawiać intencje na ten rok. Można zamawiać intencje telefonicznie i w kancelarii parafialnej. Wolne intencje są wyświetlone na stronie internetowej parafii.
 Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii. Po mszach św. przeprowadzona zostanie zbiórka na sprzątanie kościoła i kwiaty.
 Zachęcam do lektury prasy religijnej. Jest nowy numer Gościa Niedzielnego i Małego Gościa.
 Na rozpoczynający się nowy tydzień niech Bóg obdarzy nas Swoim Błogosławieństwem. Szczęść Boże.

 

 

 


 

 

Filokalia – umiłowanie tego, co piękne

 

Kto zatem chce oczyścić swoje serce, niech spala je stale pamięcią o Panu Jezusie, to jedno mając nieustanie za troskę i dzieło. Trzeba zatem, aby ci, którzy chcą odrzucić własną zgniliznę, modlili się nie od czasu do czasu, lecz aby oddawali się modlitwie zawsze, zachowując ochronę umysłu, nawet jeśli znajdowaliby się poza domami modlitwy. Ten, kto chce oczyścić złoto, jeśli chociaż na chwilę pozwoli, aby ogień uszedł z pieca, sprawia, że oczyszczana materia ponownie staje się twarda. Tak samo i ten, kto czasem pamięta o Bogu, a czasem nie, zabija przez bezczynność to, o czym sądzi, że zdobył to przez modlitwę. Męża miłującego cnotę charakteryzuje natomiast to, że zawsze niszczy ziemskość serca pamięcią o Bogu, żeby – gdy zło jest powoli trawione przez ogień dobrej pamięci – dusza doskonale powróciła w większej chwale do swojej naturalnej świetności (Diadoch z Fotyki).

VI Niedziela Zwykła 11 lutego 2024
11/02

VI NIEDZIELA ZWYKŁA  11.02.2024

 

 

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

 

 

Uzdrowiony nie był posłuszny Jezusowi. Powinien złożyć ofiarę kapłanom (por. Kpł 14, 1-32) i milczeć. Zamiast tego rozgłaszał wszystkim o Jezusie. Cud jakiego dostąpił sprawił, że nie mógł milczeć. Głosił chwałę Boga. W ten sposób jednak “pokrzyżował plany” Jezusa, który odtąd musiał oddalić się na miejsca pustynne. Niezamierzona sława Jezusa była zbyt wielka: nie mógł już jawnie wejść do miasta. Jezus w pierwszym rzędzie oczekuje od swych uczniów posłuszeństwa. Ewangelizacja jest ważna. Jednak ważniejsze jest posłuszeństwo Bogu niż własna wizja oddawania Mu chwały.

 

 

Dziś przypada wspomnienie NMP z Lourdes, obchodzone w Kościele po raz kolejny jako Światowy Dzień Chorego. Chcemy chorych umieścić w sercu naszej dzisiejszej modlitwy. Prosimy o łaskę uzdrowienia oraz siłę w dźwiganiu krzyża różnych doświadczeń.
Od dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Modlitw i Trzeźwość Narodu, który kończy I Niedziela Wielkiego Postu - Niedziela Trzeźwości. Zachęcam wszystkich do abstynencji od napojów alkoholowych i dania świadectwa poprzez wpis do parafialnej Księgi Abstynencji.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby potrzeby naszej parafii. Za każdy dar składam serdeczne Bóg zapłać.
W poniedziałek o 19.00 zapraszam na spotkanie Kręgu Biblijnego.
Okazja do spowiedzi jest codziennie 15 minut przed mszą św.
W Środę Popielcową wraz z całym Kościołem rozpoczynamy okres wielkopostnej pokuty. Jest to dzień postu i wstrzemięźliwości. Msze święte w tym dniu są o godz. 8.00 i 18.00. Kolekta tego dnia jest przeznaczona na cele charytatywne parafii. W czasie Wielkiego Postu zapraszam do uczestnictwa w nabożeństwach Drogi Krzyżowej w piątki o 17.15 i Gorzkich Żali wraz z kazaniem pasyjnym w niedzielę o 16.15. Zalecki za zmarłych, za których modlimy się podczas Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali można składać w zakrystii, albo wrzucić do skarbonki z tyłu kościoła.
W czwartek na mszę o 18.00 zapraszam młodzież klasy 8a przygotowującą się do bierzmowania. Po mszy spotkanie formacyjne. Sakramentu Bierzmowania udzieli naszej młodzieży ks bp Marek Szkudło 7 maja we wtorek o 18.00.
W piątek o 18.00 zapraszam na mszę świętą wszystkie dzieci razem z rodzicami. Po mszy świętej spotkanie z rodzicami dzieci, które przygotowują się do I Komunii Świętej.
W sobotę rano o 9.00 zapraszam na zbiórkę naszych ministrantów oraz nowych kandydatów do służby przy ołtarzu. O 10.00 zapraszam na spotkanie Dzieci Maryi.
Codziennie po mszy świętej można zamawiać intencje na ten rok. Można zamawiać intencje telefonicznie i w kancelarii parafialnej. Wolne intencje są wyświetlone na stronie internetowej parafii.
18 lutego w I Niedzielę Wielkiego Postu rozpoczniemy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Poprowadzi je ks Adam Skutela, proboszcz parafii Św. Antoniego w Siemianowicach Śląskich. Zapraszam wszystkie rodziny naszej parafii do udziału w modlitwie i słuchaniu Słowa Bożego. Plan rekolekcji umieszczony jest w gablotce, na stronie internetowej parafii i na kartkach z tyłu kościoła, które można zabrać do domu.
Kolekta przyszłej niedzieli to jałmużna postna.
Zachęcam do lektury prasy religijnej. Jest nowy numer Gościa Niedzielnego i Małego Gościa.
Na rozpoczynający się nowy tydzień niech Bóg obdarzy nas Swoim Błogosławieństwem. Szczęść Boże.

 

 

 

Uzdrowienie Chorych - módl się za nami.

V Niedziela Zwykła 4 luty 2024
04/02

V NIEDZIELA ZWYKŁA  4.02.2024

 

 

Jezus wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby.

 

 

Uzdrowienie teściowej Piotra jest równocześnie jej powołaniem. Wszyscy Ewangeliści kończą opis stwierdzeniem o jej usługiwaniu. Użyte słowo „diakonein” świadczy, że nie chodzi tutaj tylko o posługi materialne. Z początku były to zapewne skromne zajęcia wynikające z gościnności domu w Kafarnaum. Teściowa Szymona dzięki uzdrowieniu stała się posługującą uczennicą Jezusa. Jej misję będzie kontynuować Marta

 

 

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby potrzeby naszej parafii. Za każdy dar składam serdeczne Bóg zapłać.
W poniedziałek obchodzimy wspomnienie Św. Agaty, dziewicy i męczennicy. Na mszy wieczornej pobłogosławimy chleb i wodę. Okazja do spowiedzi jest codziennie 15 minut przed mszą św.
W poniedziałek o 19.00 zapraszam na spotkanie Kręgu Biblijnego.
W sobotę rano o 9.00 zapraszam na zbiórkę naszych ministrantów oraz nowych kandydatów do służby przy ołtarzu.
Można zamawiać intencje mszy świętych na nowy rok 2024. Można zamiawiać intencje telefonicznie. Wolne intencje są wyświetlone na stronie internetowej parafii. 
18 lutego w I Niedzielę Wielkiego Postu rozpoczniemy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Poprowadzi je ks Adam Skutela, proboszcz parafii Św. Antoniego w Siemianowicach Śląskich. Już dzisiaj serdecznie zapraszam do udziału.
W przyszłą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Chorego.
Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.
Zachęcam do lektury prasy religijnej. Jest nowy numer Gościa Niedzielnego i Małego Gościa.
Na rozpoczynający się nowy tydzień niech Bóg obdarzy nas Swoim Błogosławieństwem. Szczęść Boże.

 

 

 


 

 

Żołnierz nie może iść do boju bez odpowiedniego uzbrojenia… O walce duchowej ze złem

 

Żołnierz nie może iść do boju bez pełnego uzbrojenia, a żaden oręż ziemski na nic się tu nie przyda… W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą (Ef 6,10-13).
Uczniów Chrystusa czeka próba w ciężkim boju, bez którego nie można wypełnić swojego zadania i przejść przez ten świat do Ojca. Apokalipsa wciąż przypomina, że nagrodę otrzyma zwycięzca. Dlatego chrześcijanie powinni być mocni i dobrze uzbrojeni na ten bój. Apostoł mówi, żebyśmy sobie nie robili żadnych złudzeń, gdyż nie możemy zwyciężyć własnymi siłami, wyrobieniem charakteru czy siłą woli. Tylko umocnienie siłą Bożą zdoła nas przeprowadzić zwycięsko przez walkę życia, dlatego musimy tę zbroję Bożą przywdziać. Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę z niebezpieczeństwa i grozy, z istnienia nieprzyjaciół, którzy są nieprzejednani w swej zaciętości w stosunku do nas. (...) Dążą do tego przez mącenie jasności sądu człowieka, prostej pewności wartościowania płynącego z wiary, aby w tym zamgleniu złamać opór ludzkiej woli. To bardzo charakterystyczna cecha działania szatana – komplikowanie obrazu rzeczywistości, wydobywanie innych aspektów rzeczy, uwypuklanie pozorów dobra, łagodzenie ostrości wizji zła, by za wszelką cenę zniszczyć prostotę nieskazitelności, która jest mocą dzieci Bożych.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Gostyni, siedziba: 43-176 Gostyń, ul. Rybnicka 175.