Parafia Rzymskokatolicka
Podwyższenia Krzyża Świętego
w GostyniLiturgia

Wiadomości

Dyspensa Metropolity Katowickiego
12/03

DYSPENSA METROPOLITY KATOWICKIEGO

OD OBOWIĄZKU NIEDZIELNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚW.W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

 

 

W ślad za Zarządzeniem nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polskiz dnia 12 marca 2020 r., mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodniez kan. 87§1, kan.1245

i kan. 1248 §2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym archidiecezji katowickiej:

 

a.osobom w podeszłym wieku,

b.osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

c.dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

d.osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

 

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, a także w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 

† Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita Katowicki

 

Katowice, 12 marca 2020 r.VA I 8053/20

Zalecenia szczegółowe Metropolity Katowickiego
12/03

ZALECENIA SZCZEGÓŁOWE METROPOLITY KATOWICKIEGO

DO ZARZĄDZENIA RADY STAŁEJ KEP Z DN. 12 MARCA BR.

 

1.W dn. 1329 marca br. zawieszam odprawianie wszystkich nabożeństww kościołach, za wyjątkiem codziennej Mszy św.

 

2.W podanych dniach br. należy zawiesić wszystkie spotkania grup formacyjnychi modlitewnych w parafiachi domach rekolekcyjnych, a także zaplanowane dni skupienia, rekolekcje wielkopostne, w tym szkolne oraz spotkania formacyjne duszpasterzy lub odwołać.Odwołuję także przewidziane wizytacje kanonicze w parafiach i udzielanie sakramentu bierzmowania.

 

3.Zapraszam wiernych do codziennej modlitwy indywidualnej i w rodzinach. Przypominam o możliwości uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. za pośrednictwem radia lub telewizji:

 

transmisje telewizyjne:o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam,o godz. 13.00 w TV Polonia;

transmisje radiowe: o godz. 9.00 w Programie Pierwszym PR, o godz. 10.30 w Radiu Katowice, o godz. 12.00 w Radiu eM;

można też korzystać z transmisji internetowych Mszy św. proponowanych przez poszczególne parafie.

 

4.Wychodząc naprzeciw duchowym potrzebom wiernych, Radio eM wprowadza zmiany w codziennej ramówce:

 

od poniedziałku do soboty o godz. 18.00 transmisja Mszy św. z katedry;

w piątki o godz. 17.15 transmisja nabożeństwa Drogi Krzyżowej; w niedziele o godz. 17.15 transmisja GorzkichŻali;

codzienne rozważania rekolekcyjne prezentowane na antenie Radia eM w następujących godzinach:10.50, 18.45, 22.50. Rekolekcje wygłoszą księża: JerzySzymik, Jacek Plech i Piotr Brząkalik;

przypominam, że codziennie na antenie Radia eM istnieje możliwość wspólnej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00 oraz modlitwy różańcowej (pnpt) o godz. 5.30. Ponadto nadawana jest także Ewangelia z danego dniaz komentarzem o godz. 5.50, 6.50, 12.10, 23.10 oraz komentarz do czytania z liturgii Słowa o godz. 6.20, 23.20.

 

5.Powierzając zaistniałą sytuację Bożej Opatrzności, polecam duszpasterzom podczas każdej Mszy św. wprowadzenie do modlitwy wiernych stosownego wezwania o ustanie epidemii, a także śpiew Suplikacji.

 

6.Mając na uwadze niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem drogą kropelkową, usilnie zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę; przypominam także o możliwości przyjęcia Komunii św. w sposób duchowy.

 

7.Osoby samotne w podeszłym wieku i niepełnosprawne,które nie są w stanie uzyskać pomocy,mogą zwrócić się telefonicznie do parafii. Proboszczowie zadbają wtedy o stosowne wsparcie.

 

8.Duszpasterze zobowiązani są do:

 

rezydencji na probostwie i pozostania do pełnej dyspozycji wiernych, pomimo wymienionych wyżej ograniczeń w funkcjonowaniu parafii; zachęcam do modlitwy i duchowego wsparcia wspólnoty parafialnej;

przekazania i wyjaśnienia wiernym moich zaleceń oraz do regularnego przypominania o nich np. przed każdą Mszą św.;

wraz z służbą liturgiczną zachowania szczególnej higieny podczas pełnionych posług liturgicznych: mycia dłoni ciepłą wodą z mydłem przed każdym nabożeństwem oraz bezpośrednio po zakończeniu rozdzielania Komunii św.; w razie jakichkolwiek objawów chorobowych np. przeziębienia, duszpasterzy zobowiązuję do domowej kwarantanny i unikania kontaktu z innymi;

podczas koncelebrowania Eucharystii do przyjmowania Komunii św.przez „zanurzenie”;

powstrzymania się od udzielania wiernym Komunii św. pod dwiema postaciami;

regularnego mycia i dezynfekowania powierzchni dotykanych przez wiernych np. ławek, stolików, poręczy i klamek, jak również przemywania ciepłą wodą z odpowiednim detergentem naczyń liturgicznych po każdej Mszy św.;

 

   Przeżywając w tej nadzwyczajnej sytuacji okres Wielkiego Postu, zachęcam duszpasterzy i wiernych świeckich do praktyk pokutnych: modlitwy, postu i jałmużny.

 

Z pasterskim błogosławieństwem.Szczęść Boże!

† Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita Katowicki

 

 

 

Katowice, 12 marca 2020 r.VA I 19/20

Linki

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Gostyni, siedziba: 43-176 Gostyń, ul. Rybnicka 175.